fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Program studiów na kierunku bioinformatyka (2019/2022)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 11:02

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2019 - 2022

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka

30

60  

90

E/Zo

6

Wstęp do informatyki

15

 

45

60

Z/Zo

7

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

8

Chemia ogólna i nieorganiczna

15

15

30

60

E/Zo/Zo

7

Język angielski

 

60

 

60

Zo

2

Razem semestr 1

90

135

105

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

30

30

 

60

E/Zo

3

Fizyka

30

30  

60

E/Zo

4

Chemia organiczna

30 30

 

60

E/Zo

4

Programowanie

30

 

60

90

Z/Zo

5

Biologia komórki

45

 

45

90

E/Zo

8

Język angielski

  60

 

60

Zo/ECP

3

Wprowadzenie do bioinformatyki

15     15 Z 1

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Razem semestr 2

195

150

105

450

 

30

             

Razem I rok

285

285

210

780

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Biochemia

30

  30

60

E/Zo

6

Biopolimery

15

 

30

45

E/Zo

3

Algorytmy bioinformatyki

30

 

30

60

Z/Zo

5

Matematyka obliczeniowa (lab. profil infor lub biol. do wyboru)

15

 

30

45

Z/Zo

3

Usługi sieciowe

15

 

30

45

Z/Zo

2

Rachunek prawdopodobieństwa

15

30

 

45

E/Zo

3

Przedmioty do wyboru- 2 (30/w30l/5ECTS, 15w/15l/3ECTS)

45   45 90 E/Zo 8

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 3

165

60

195

420

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Biologia molekularna

30

 

30

60

E/Zo

4

Bioróżnorodność i ewolucja

30

  30

60

E/Zo

3

Struktury danych i bazy danych

30  

45

75

Z/Zo

3

Techniki sekwencjonowania

15

 

 

15

Zo

1

Elementy statystyki w naukach biologicznych

15

 

30

45

E/Zo

2

Fizjologia i regulacja metabolizmu

15

  30

45

E/Zo 3

Przedmioty do wyboru 3:   (30/w30l/4ECTS, 30w/15l/3ECTS, 15w/15l/1ECTS)                                          

75  

60

135

E/Zo

8

Praktyka zawodowa- 120 godzin po II roku

 

 

 

 

 

5

ABC Przedsiębiorczości

20     20 Zo 1

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

230

30

225

485

 

30

             

Razem II rok

395

90

420

905

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Biologiczne bazy danych

15

  30

45

Z/Zo

4

Techniki bioinformatyczne

30

 

60

90

E/Zo

6

Modelowanie molekularne

15

 

45

60

Z/Zo

5

Analiza danych wielowymiarowych

15   15 30 E/Zo 2

Taksonomia i filogenetyka molekularna

30

 

30

60

E/Zo

4

Przedmioty do wyboru 2: (30/w/30l/4ECTS, 15/w/30/l/3ECTS)                                                               

45   60 105 Zo/Zo 7

Wykład fakultatywny- ogólnouczelniany do wyboru z oferty wydziałów: Biologii, Biotechnologii, Chemii, MFI lub Instytutu Oceanologii

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

180

 

240

420

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- informatyka *)

30

 

 

30

E lub Zo

4

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biologia *)

30

   

30

E lub Zo

4

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- chemia *)

30  

 

30

E lub Zo

4

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biotechnologia *)

30

 

 

30

E lub Zo

4

Seminarium specjalizacyjne do wyboru (informatyka, biologia, chemia, biotechnologia)

 

30

 

30

Zo

3

Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich

15

   

15

Z 1

Wykład z nauk społecznych

15     15 Z 2

Pracownia licencjacka do wyboru

   

60

60

Zo

4

Egzamin dyplomowy

 

 

 

 

E

4

Razem semestr 6

150

30

60

240

 

30

             

Razem III rok

330

30

300

660

 

60

*) Student wybiera jeden przedmiot specjalizacyjny (egzamin) i 3 przedmioty fakulatywne (zaliczenie na ocenę)

kursywa- przedmioty zawierające możliwości do wyboru

 

ZałącznikWielkość
PDF icon syl_algorytmy_bioinformatyki_2020-1574156796869.pdf674.48 KB
PDF icon syl_analiza_danych_wielowymiarowych_2021-1574160183557.pdf677.2 KB
PDF icon syl_biochemia_2020-1574156797226.pdf600.62 KB
PDF icon syl_biologia_komorki_2019-1574153626482.pdf602.72 KB
PDF icon syl_biologia_molekularna_2020-1574157296140.pdf674.72 KB
PDF icon syl_biopolimery_2020-1574156797537.pdf601.21 KB
PDF icon syl_bioroznorodnosc_i_ewolucja_2020-1574157296455.pdf675.58 KB
PDF icon syl_chemia_ogolna_i_nieorganiczna_2019-1574151695387.pdf673.14 KB
PDF icon syl_chemia_organiczna_2019-1574153626810.pdf601.64 KB
PDF icon syl_elementy_statystyki_w_naukach_biologicznych_2020-1574157296731.pdf600.3 KB
PDF icon syl_fizjologia_i_regulacja_metabolizmu_2020-1574157296992.pdf601.43 KB
PDF icon syl_fizyka_2019-1574153627099.pdf673.52 KB
PDF icon syl_matematyka_dyskretna_i_algebra_liniowa_2019-1574153627430.pdf675.02 KB
PDF icon syl_matematyka_obliczeniowa_-_profil_biologiczny_2020-1574156797832.pdf676.71 KB
PDF icon syl_matematyka_obliczeniowa_-_profil_informatyczny_2020-1574156798147.pdf676.35 KB
PDF icon syl_matematyka_2019-1574151695939.pdf748.85 KB
PDF icon syl_modelowanie_molekularne_2021-1574160183917.pdf672.83 KB
PDF icon syl_podstawy_biologii_2019-1574151696522.pdf676.53 KB
PDF icon syl_pracownia_licencjacka_2021-1574160609747.pdf746.72 KB
PDF icon syl_praktyka_zawodowa_2020-1574157297824.pdf670.04 KB
PDF icon syl_programowanie_2019-1574153627743.pdf601.94 KB
PDF icon syl_rachunek_prawdopodobienstwa_2020-1574156798601.pdf749.23 KB
PDF icon syl_seminarium_specjalizacyjne_2021-1574160610140.pdf675.88 KB
PDF icon syl_struktury_danych_i_bazy_danych_2020-1574157298156.pdf675.3 KB
PDF icon syl_taksonomia_i_filogenetyka_molekularna_2021-1574160184263.pdf675.06 KB
PDF icon syl_techniki_sekwencjonowania_2020-1574157298413.pdf597.94 KB
PDF icon syl_techniki_bioinformatyczne_2021-1574339210738.pdf611.25 KB
PDF icon syl_uslugi_sieciowe_2020-1574156798927.pdf669.93 KB
PDF icon syl_wprowadzenie_do_bioinformatyki_2019-1574153628068.pdf598.21 KB
PDF icon syl_wstep_do_informatyki_2019-1574151697026.pdf674.03 KB