nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Program studiów na kierunku bioinformatyka (2019/2022)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 maja 2019 roku, 13:04

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2019 - 2022

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka

30

60  

90

E/Zo

6

Wstęp do informatyki

15

 

45

60

Z/Zo

7

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

8

Chemia ogólna i nieorganiczna

15

15

30

60

E/Zo/Zo

7

Język angielski

 

60

 

60

Zo

2

Razem semestr 1

90

135

105

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

30

30

 

60

E/Zo

3

Fizyka

30

30  

60

E/Zo

4

Chemia organiczna

30 30

 

60

E/Zo

4

Programowanie

30

 

60

90

Z/Zo

5

Biologia komórki

45

 

45

90

E/Zo

8

Język angielski

  60

 

60

Zo/ECP

3

Wprowadzenie do bioinformatyki

15     15 Z 1

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Razem semestr 2

195

150

105

435

 

30

             

Razem I rok

270

285

210

765

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Biochemia

30

  30

60

E/Zo

6

Biopolimery

15

 

30

45

E/Zo

3

Algorytmy bioinformatyki

30

 

30

60

Z/Zo

5

Matematyka obliczeniowa (lab. profil infor lub biol. do wyboru)

15

 

30

45

Z/Zo

3

Usługi sieciowe

15

 

30

45

Z/Zo

2

Rachunek prawdopodobieństwa

15

30

 

45

E/Zo

3

Przedmioty do wyboru ( z Wydziału Biologii, Biotechnologii, Chemii lub MFiI)

45   45 90 E/Zo 8

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 3

165

60

195

420

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Biologia molekularna

30

 

45

70

E/Zo

4

Bioróżnorodność i ewolucja

30

  30

60

E/Zo

3

Struktury danych i bazy danych

30  

45

75

Z/Zo

3

Techniki sekwencjonowania

15

 

 

15

Zo

1

Statystyka

15

 

30

45

E/Zo

2

Fizjologia i regulacja metabolizmu

15

  30

45

E/Zo 3

Przedmioty do wyboru ( z Wydziału Biologii, Biotechnologii, Chemii lub MFiI)

75  

 

60

E/Zo

8

Praktyka zawodowa- 120 godzin po II roku

 

 

 

 

 

5

ABC Przedsiębiorczości

20     20 Zo 1

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

230

30

180

420

 

30

             

Razem II rok

395

90

375

840

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Biologiczne bazy danych

15

  30

45

Z/Zo

4

Techniki bioinformatyczne

15

 

45

60

E/Zo

5

Modelowanie molekularne

15

 

45

60

Z/Zo

5

Analiza danych wielowymiarowych

15   15 30 E/Zo 2

Taksonomia i filogenetyka molekularna

30

 

15

45

E/Zo

4

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych

15

 

 

30

Zo

1

Przedmioty do wyboru ( z Wydziału Biologii, Biotechnologii, Chemii lub MFiI)

45   60 105 Zo/Zo 7

Wykład fakultatywny- ogólnouczelniany do wyboru z oferty wydziałów: Biologii, Biotechnologii, Chemii, MFI lub Instytutu Oceanologii

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

180

 

210

390

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- informatyka *)

30

 

 

30

E lub Zo

4

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biologia *)

30

   

30

E lub Zo

4

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- chemia *)

30  

 

30

E lub Zo

4

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biotechnologia *)

30

 

 

30

E lub Zo

4

Seminarium specjalizacyjne do wyboru (informatyka, biologia, chemia, biotechnologia)

 

30

 

30

Zo

3

Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich

15

   

15

Zo 1

Wykład z nauk społecznych

15     15 Z 2

Pracownia licencjacka do wyboru

   

60

60

Zo

4

Egzamin dyplomowy

 

 

 

 

E

4

Razem semestr 6

150

30

60

240

 

30

             

Razem III rok

330

30

270

630

 

60

*) Student wybiera jeden przedmiot specjalizacyjny (egzamin) i 3 przedmioty fakulatywne (zaliczenie na ocenę)

kursywa- przedmioty zawierające możliwości do wyboru