fbpx Nabór 2016/2017 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nabór 2016/2017

Program studiów na kierunku bioinformatyka (nabór 2016/2017)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 czerwca 2019 roku, 11:08

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bioinformatyka - 2016 - 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka

30

60  

90

E/Zo

7

Wstęp do informatyki

15

 

45

60

Z/Zo

7

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

7

Chemia ogólna i nieorganiczna

15

15

30

60

E/Zo/Zo

7

Język angielski

 

60

 

60

Zo

2

Razem semestr 1

90

135

105

330

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna i algebra liniowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Fizyka

30

30  

60

E/Zo

4

Chemia organiczna

30 30

 

60

E/Zo

4

Programowanie

30

 

60

90

Z/Zo

5

Biologia komórki

45

 

45

90

E/Zo

7

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 1

Język angielski

  60

 

60

Zo/ECP

3

Wykład z nauk społecznych

15     15 Z 2

Razem semestr 2

180

180

105

465

 

30

             

Razem I rok

270

315

210

795

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Biochemia

60

  30

90

E/Zo

6

Biopolimery

30

 

30

60

E/Zo

5

Algorytmy bioinformatyki

30

 

45

75

Z/Zo

6

Matematyka obliczeniowa (lab. profil informatyczny lub biologiczny do wyboru)

30

 

30

60

Z/Zo

5

Usługi sieciowe

15

 

30

45

Z/Zo

3

Rachunek prawdopodobieństwa

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

195

30

165

390

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Biologia molekularna

45

 

45

90

E/Zo

4

Bioróżnorodność i ewolucja

30

15 30

75

E/Zo/Zo

4

Struktury danych i bazy danych

45  

60

105

Z/Zo

4

Techniki sekwencjonowania

15

 

 

15

Zo

2

Statystyka

30

 

30

60

E/Zo

4

Fizjologia i regulacja metabolizmu

30

  30

60

E/Zo 4

Biofizyka lub Biofizyka układów biologicznych i narządów

30 15

 

45

E/Zo

3

Praktyka zawodowa- 120 godzin po II roku

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

225

30

195

450

 

30

             

Razem II rok

420

60

360

840

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Biologiczne bazy danych

30

  30

60

Z/Zo

5

Techniki bioinformatyczne

30

 

60

90

E/Zo

7

Modelowanie molekularne

30

 

60

90

Z/Zo

7

Analiza danych wielowymiarowych

15   15 30 E/Zo 2

Taksonomia i filogenetyka molekularna

30

 

30

60

E/Zo

5

Eksperymentalne techniki ustalania struktur przestrzennych

30

 

 

30

Zo

2

Wykład ogólnouczelniany do wyboru

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

195

 

195

390

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- informatyka *)

30

 

 

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biologia *)

30

   

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- chemia *)

30  

 

30

E lub Zo

3

Przedmiot fakultatywny/specjalizacyjny- biotechnologia *)

30

 

 

30

E lub Zo

3

Seminarium specjalizacyjne do wyboru

 

30

 

30

Zo

3

Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich

15

   

15

Zo 1

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Pracownia licencjacka do wyboru

   

60

60

Zo

4

Praca licencjacka i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

E

8

Razem semestr 6

150

30

60

240

 

30

             

Razem III rok

345

30

255

630

 

60

*) Student wybiera jeden przedmiot specjalizacyjny (egzamin) i 3 przedmioty fakulatywne (zaliczenie na ocenę)

kursywa- przedmioty zawierające możliwości do wyboru