nabór 2021/2022

Modelowanie matematyczne i analiza danych: program studiów licencjackich (2021-2024)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Modelowanie matematyczne i analiza danych - 2021 - 2024

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka elementarna

  30   30 Zo 2

Analiza matematyczna I

60

60  

120

E/Zo

8

Algebra liniowa I

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wstęp do programowania

 

 

60

60

Zo

5

Oprogramowanie matematyczne I

    30 30 Zo 2

Statystyka opisowa

15

 

30

45

Zo/Zo

4

Technologie informacyjne

    30 30 Zo 2

Razem semestr 1

105

150

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna II

60

60

 

120

E/Zo

8

Algebra liniowa II

30

30  

60

E/Zo

5

Język angielski

  30

 

30

Zo

2

Przedmiot fakutatywny 1 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Oprogramowanie matematyczne II

 

 

30

30

Zo

2

Matematyka dyskretna

30 30   60 E/Zo 4

Algorytmy i struktury danych

30

  30 60 Zo/Zo 4

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 2

180

210 60

450

 

30

             

Razem I rok

285

360

210

855

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna III

60

60  

120

E/Zo

10

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Rachunek prawdopodobieństwa

30

60

 

90

E/Zo

8

Przedmiot fakultatywny 2 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 3 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

150

210

0

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Przedmiot fakultatywny 4 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka zawodowa 120 godzin

 

   

 

Z

5

Przedmiot fakultatywny 5 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wnioskowanie statystyczne I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

5

Procesy stochastyczne: podstawy i zastosowanie

30

15

15

60

E/Zo/Zo

4

Język angielski

  30   30 Zo/ECP 2

Bazy danych

30   30 60 Z/Zo 4

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

150

150

60

360

 

30

             

Razem II rok

300

360

60

720

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład ogólnoakademicki (z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych) *)

30

   

30

Zo

2

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Z

3

Analiza szeregów czasowych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 6 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 7 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 8 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wnioskowanie statystyczne II

30   30 60 E/Zo 5

Razem semestr 5

180

120

60

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

7

Przedmiot fakultatywny 9 *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 10 *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 11 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Zo

1

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Zo 5

ABC mikroprzedsiębiorczości

15     15 Zo 2

Razem semestr 6

120

120

0

240

 

30

             

Razem III rok

300

240

60

600

 

60

*) przedmiot zawierające możliwości do wyboru

Załącznik Rozmiar
syl_analiza_matematyczna_ii_2021-1649054323517.pdf 681.23 KB
syl_jezyk_angielski_2021-1649054311249.pdf 678.46 KB
syl_matematyka_dyskretna_2021-1649054327475.pdf 679.1 KB
syl_matematyka_elementarna_2021-1649054284473.pdf 679.82 KB
syl_oprogramowanie_matematyczne_i_2021-1649054288435.pdf 602.76 KB
syl_oprogramowanie_matematyczne_ii_2021-1649054331633.pdf 603.17 KB
syl_statystyka_opisowa_2021-1649054292875.pdf 607.75 KB
syl_statystyka_opisowa_2021-1649054299903.pdf 607.74 KB
syl_wstep_do_matematyki_finansowej_2021-1649054341566.pdf 606.6 KB
syl_wstep_do_programowania_2021-1649054304622.pdf 677.77 KB
syl_algebra_liniowa_i_2021-1649054276456.pdf 681.66 KB
syl_algebra_liniowa_ii_2021-1649054315556.pdf 682.17 KB
syl_algorytmy_i_struktury_danych_2021-1649054319702.pdf 680.22 KB
syl_analiza_danych_pomiarowych_2021-1649054337602.pdf 605.54 KB
syl_analiza_matematyczna_i_2021-1649054280406.pdf 681.67 KB
syl_bazy_danych_2022-1654758359459.pdf 682.95 KB
syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_2023-1654758391454.pdf 605.83 KB
syl_praktyka_zawodowa_2022-1654758365203.pdf 601.7 KB
syl_procesy_stochastyczne_podstawy_i_zastosowania_2022-1654758370094.pdf 680.92 KB
syl_rachunek_prawdopodobienstwa_2022-1654758354861.pdf 680.87 KB
syl_wnioskowanie_statystyczne_i_2022-1654758374095.pdf 681.86 KB
syl_wnioskowanie_statystyczne_ii_2023-1654758382954.pdf 678.98 KB
syl_abc_mikroprzedsiebiorczosci_2023-1654758386835.pdf 681.41 KB
syl_analiza_matematyczna_iii_2022-1654758350954.pdf 680.79 KB
syl_analiza_szeregow_czasowych_2023-1654758378674.pdf 680.14 KB
syl-wybrane-zastosowania-rownan-rozniczkowych-2022-1680087071353.pdf 604.67 KB
syl-wstep-do-uogolnionych-modeli-liniowych-2022-1680087066940.pdf 606.28 KB
syl-wstep-do-matematyki-finansowej-2022-1680087062163.pdf 606.25 KB
syl-pracownia-analizy-danych-2022-1680087053843.pdf 603.15 KB
syl-mikroekonomia-2022-1680087048241.pdf 604.99 KB
syl-metody-analizy-decyzji-2022-1680087042381.pdf 604.75 KB
syl-matematyczne-modele-w-ekonomii-2022-1680087034538.pdf 681.76 KB
syl-inteligencja-obliczeniowa-2022-1680087027832.pdf 602.74 KB
syl-analiza-danych-w-ubezpieczeniach-na-zycie-2022-1680087021353.pdf 606.03 KB
syl-analiza-danych-pomiarowych-2022-1680087010724.pdf 605.7 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2. Sierpień 2021 - 08:04; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:55; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita