nabór 2020/2021

Modelowanie matematyczne i analiza danych: program studiów licencjackich (2020-2023)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Modelowanie matematyczne i analiza danych - 2020 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka elementarna

  30   30 Zo 2

Analiza matematyczna I

60

60  

120

E/Zo

8

Algebra liniowa I

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wstęp do programowania

 

 

60

60

Zo

5

Oprogramowanie matematyczne I

    30 30 Zo 2

Statystyka opisowa

15

 

30

45

Zo/Zo

4

Technologie informacyjne

    30 30 Zo 2

Razem semestr 1

105

150

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna II

60

60

 

120

E/Zo

8

Algebra liniowa II

30

30  

60

E/Zo

5

Język angielski

  30

 

30

Zo

2

Przedmiot fakutatywny 1 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Oprogramowanie matematyczne II

 

 

30

30

Zo

2

Matematyka dyskretna

30 30   60 E/Zo 4

Algorytmy i struktury danych

30

  30 60 Zo/Zo 4

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 2

180

210 60

450

 

30

             

Razem I rok

285

360

210

855

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna III

60

60  

120

E/Zo

10

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Rachunek prawdopodobieństwa

30

60

 

90

E/Zo

8

Przedmiot fakultatywny 2 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 3 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

150

210

0

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Przedmiot fakultatywny 4 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka zawodowa 120 godzin

 

   

 

Z

5

Przedmiot fakultatywny 5 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wnioskowanie statystyczne I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

5

Procesy stochastyczne: podstawy i zastosowanie

30

15

15

60

E/Zo/Zo

4

Język angielski

  30   30 Zo/ECP 2

Bazy danych

30   30 60 Z/Zo 4

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

150

150

60

360

 

30

             

Razem II rok

300

360

60

720

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład ogólnoakademicki (z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych)

30

   

30

Zo

2

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Z

3

Analiza szeregów czasowych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 6 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 7 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 8 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wnioskowanie statystyczne II

30   30 60 E/Zo 5

Razem semestr 5

180

120

60

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

7

Przedmiot fakultatywny 9 *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 10 *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 11 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Zo

1

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Zo 5

ABC mikroprzedsiębiorczości

15     15 Zo 2

Razem semestr 6

120

120

0

240

 

30

             

Razem III rok

300

240

60

600

 

60

*) przedmiot do wyboru związany ze specjalnością

Załącznik Rozmiar
syl_algebra_liniowa_i_2020-1599633706350.pdf 674.54 KB
syl_algebra_liniowa_ii_2020-1599633743111.pdf 675.41 KB
syl_algorytmy_i_struktury_danych_2020-1599633747537.pdf 673.47 KB
syl_analiza_danych_pomiarowych_2020-1599633765154.pdf 600.82 KB
syl_analiza_matematyczna_i_2020-1599633711579.pdf 674.89 KB
syl_analiza_matematyczna_ii_2020-1599633751696.pdf 674.45 KB
syl_analiza_matematyczna_iii_2021-1599633771107.pdf 674.3 KB
syl_analiza_szeregow_czasowych_2022-1599633793720.pdf 673.75 KB
syl_bazy_danych_2021-1599633779435.pdf 675.82 KB
syl_jezyk_angielski_2020-1599633736964.pdf 603.12 KB
syl_matematyka_dyskretna_2020-1599633755086.pdf 672.34 KB
syl_matematyka_elementarna_2020-1599633715377.pdf 672.89 KB
syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_2022-1599633800630.pdf 600.38 KB
syl_oprogramowanie_matematyczne_i_2020-1599633719214.pdf 598.41 KB
syl_oprogramowanie_matematyczne_ii_2020-1599633758437.pdf 598.22 KB
syl_praktyka_zawodowa_2021-1599633783536.pdf 596.74 KB
syl_procesy_stochastyczne_podstawy_i_zastosowania_2021-1599633786910.pdf 674.07 KB
syl_rachunek_prawdopodobienstwa_2021-1599633774598.pdf 674.41 KB
syl_statystyka_opisowa_2020-1599633722592.pdf 602.67 KB
syl_technologie_informacyjne_2020-1599633727119.pdf 598.28 KB
syl_wnioskowanie_statystyczne_i_2021-1599633790318.pdf 675.91 KB
syl_wnioskowanie_statystyczne_ii_2022-1599633796531.pdf 672.65 KB
syl_wstep_do_matematyki_finansowej_2020-1599633768475.pdf 601.54 KB
syl_wstep_do_programowania_2020-1599633730608.pdf 671.15 KB
syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_2022-1654758524836.pdf 605.46 KB
syl_wnioskowanie_statystyczne_ii_2022-1654758534663.pdf 679.4 KB
syl_abc_mikroprzedsiebiorczosci_2022-1654758529865.pdf 681.27 KB
syl_analiza_szeregow_czasowych_2022-1654758538847.pdf 680.5 KB
syl-wybrane-zastosowania-rownan-rozniczkowych-2022-1680087071353.pdf 604.67 KB
syl-wstep-do-uogolnionych-modeli-liniowych-2022-1680087066940.pdf 606.28 KB
syl-wstep-do-matematyki-finansowej-2022-1680087062163.pdf 606.25 KB
syl-pracownia-analizy-danych-2022-1680087053843.pdf 603.15 KB
syl-mikroekonomia-2022-1680087048241.pdf 604.99 KB
syl-metody-analizy-decyzji-2022-1680087042381.pdf 604.75 KB
syl-matematyczne-modele-w-ekonomii-2022-1680087034538.pdf 681.76 KB
syl-inteligencja-obliczeniowa-2022-1680087027832.pdf 602.74 KB
syl-analiza-danych-w-ubezpieczeniach-na-zycie-2022-1680087021353.pdf 606.03 KB
syl-analiza-danych-pomiarowych-2022-1680087010724.pdf 605.7 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Wrzesień 2020 - 14:32; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:53; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita