nabór 2022/2023

Program studiów licencjackich z fizyki (2022-2025)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

FIZYKA - 2022 - 2025

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Podstawy teoretyczne matematyki wyższej

75

   

75

E

5

Podstawy praktyczne matematyki wyższej

 

105

 

105

Zo

7

Programowanie

15

 

45

60

Z/Zo

5

Mechanika I

60

60

 

120

E/Zo

9

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

2

Wykład ogólnoakademicki

30     30 Z 2

Razem semestr 1

195

165

60

420

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Zaawansowana matematyka teoretyczna w fizyce

90

 

 

90

E

6

Zaawansowana matematyka praktyczna w fizyce

 

90  

90

Zo

6

Elektromagnetyzm

45 45

 

90

E/Zo

7

Pracownia fizyczna I Mechanika *)

 

 

45

45

Zo

3

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

2

Mechanika II

30

45  

75

E/Zo 5

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 1

Razem semestr 2

195

180

60

435

 

30

             

Razem I rok

390

345

120

855

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki II

30

30  

60

E/Zo

5

Mechanika klasyczna

45

45

 

90

E/Zo

7

Elementy automatyzacji pomiarów

 

 

30

30

Zo

2

Termodynamika z fizyką statystyczną

45

45

 

90

E/Zo

7

Metody obliczeniowe fizyki *)

30

 

30

60

Z/Zo

4

Pracownia fizyczna I mechanika, elektryczność i magnetyzm *)

    45 45 Zo 3

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 3

150

180

105

435

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Metody matematyczne fizyki III

30

30

 

60

E/Zo

5

Elektrodynamika

60

45  

105

E/Zo

8

Pracownia fizyczna I  Termodynamika, zjawiska falowe *)

    45 45 Zo 3

Mechanika kwantowa

45 45

 

90

E/Zo

7

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 1

Wykład monograficzny *)

30

15

 

45

Z/Zo

3

Język angielski

 

30  

30

Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15  

 

15

Zo

1

Razem semestr 4

180

150

60

390

 

31

             

Razem II rok

330

330

165

825

 

61

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Fizyka atomowa i elementarna

60

60

 

120

E/Zo

8

Pracownia fizyczna I  Elektromagnetyzm, zjawiska falowe *)

 

 

45

45

Zo

3

Wykład fakultatywny 1 *)

45

15

 

60

Z/Zo

5

Wykład fakultatywny 2 *)

45 15   60 Z/Zo 4

Pracownia specjalistyczna *)

 

 

60

60

Zo

4

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Praktyki zawodowe (120 godzin)

          4

Razem semestr 5

150

120

105

375

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Pracownia fizyczna II *)

    45 45 Zo 3

Astrofizyka

30

15

 

45

E/Zo

4

Fizyka jądrowa

30

15  

45

E/Zo

4

Wykład fakultatywny 3 *)

45 15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 4 *)

45

15

 

60

Z/Zo

5

Elementy fizyki ciała stałego i krystalografii

30     30 Zo 2

Seminarium dyplomowe *)

 

30

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30  

30

ECP 2

Przygotowanie do egz. licencjackiego

 

 

 

 

E

4

Razem semestr 6

180

120

45

345

 

30

             

Razem III rok

330

240

150

720

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Załącznik Rozmiar
syl_elektromagnetyzm_2022-1654506255062.pdf 757.13 KB
syl_programowanie_2022-1654506249339.pdf 680.77 KB
syl_podstawy_teoretyczne_matematyki_wyzszej_2022-1654506242378.pdf 606.36 KB
syl_podstawy_praktyczne_matematyki_wyzszej_2022-1654506237366.pdf 680 KB
syl_opracowanie_danych_pomiarowych_2022-1654506232203.pdf 680.42 KB
syl_mechanika_i_2022-1654506219608.pdf 756.91 KB
syl_seminarium_dyplomowe_2024-1654506391546.pdf 678.71 KB
syl_pracownia_fizyczna_ii_2022-1654506385687.pdf 836.76 KB
syl_fizyka_jadrowa_2022-1654506381086.pdf 605.22 KB
syl_elementy_fizyki_ciala_stalego_i_krystalografii_2022-1654506376322.pdf 601.04 KB
syl_astrofizyka_2022-1654506372238.pdf 681.81 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_elektromagnetyzm_zjawiska_falowe_2022-1654506367548.pdf 681.65 KB
syl_fizyka_atomowa_i_molekularna_2024-1654506361873.pdf 607.16 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_teromodynamika_zjawiska_falowe_2022-1654506354297.pdf 680.91 KB
syl_metody_matematyczne_fizyki_iii_2022-1654506349208.pdf 605.47 KB
syl_mechanika_kwantowa_2022-1654506344866.pdf 682.29 KB
syl_elektrodynamika_2022-1654506340358.pdf 831.47 KB
syl_jezyk_angielski_2022-1654506335738.pdf 679.03 KB
syl_termodynamika_z_fizyka_statystyczna_2022-1654506305401.pdf 685.12 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_mechanika_elektrycznosc_i_magnetyzm_2022-1654506301007.pdf 681.34 KB
syl_metody_obliczeniowe_fizyki_2022-1654506296581.pdf 683.7 KB
syl_metody_matematyczne_fizyki_ii_2022-1654506292186.pdf 605.46 KB
syl_mechanika_klasyczna_2022-1654506287801.pdf 758.73 KB
syl_elementy_automatyzacji_pomiarow_2022-1654506283348.pdf 606.45 KB
syl_zaawansowana_matematyka_teoretyczna_w_fizyce_2022-1654506279016.pdf 681.99 KB
syl_zaawansowana_matematyka_praktyczna_w_fizyce_2022-1654506274681.pdf 681.78 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_mechanika_2022-1654506270083.pdf 681.11 KB
syl_opracowanie_danych_pomiarowych_2022-1654506264877.pdf 680.42 KB
syl_mechanika_ii_2022-1654506259594.pdf 757.23 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Kwiecień 2022 - 10:16; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 11:07; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita