nabór 2021/2022

Program studiów licencjackich z fizyki (2021-2024)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

FIZYKA - 2021 - 2024

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Podstawy teoretyczne matematyki wyższej

75

   

75

E

5

Podstawy praktyczne matematyki wyższej

 

105

 

105

Zo

7

Programowanie

15

 

45

60

Z/Zo

5

Mechanika I

60

60

 

120

E/Zo

9

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

2

Wykład ogólnoakademicki

30     30 Z 2

Razem semestr 1

195

165

60

420

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Zaawansowana matematyka teoretyczna w fizyce

90

 

 

90

E

6

Zaawansowana matematyka praktyczna w fizyce

 

90  

90

Zo

6

Elektromagnetyzm

45 45

 

90

E/Zo

7

Pracownia fizyczna I Mechanika *)

 

 

45

45

Zo

3

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

2

Mechanika II

30

45  

75

E/Zo 5

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 1

Razem semestr 2

195

180

60

435

 

30

             

Razem I rok

390

345

120

855

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki II

30

30  

60

E/Zo

5

Mechanika klasyczna

45

45

 

90

E/Zo

7

Elementy automatyzacji pomiarów

 

 

30

30

Zo

2

Termodynamika z fizyką statystyczną

45

45

 

90

E/Zo

7

Metody obliczeniowe fizyki *)

30

 

30

60

Z/Zo

4

Pracownia fizyczna I mechanika, elektryczność i magnetyzm *)

    45 45 Zo 3

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 3

150

180

105

435

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Metody matematyczne fizyki III

30

30

 

60

E/Zo

5

Elektrodynamika

60

45  

105

E/Zo

8

Pracownia fizyczna I  Termodynamika, zjawiska falowe *)

    45 45 Zo 3

Mechanika kwantowa

45 45

 

90

E/Zo

7

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 1

Wykład monograficzny *)

30

15

 

45

Z/Zo

3

Język angielski

 

30  

30

Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15  

 

15

Zo

1

Razem semestr 4

180

150

60

390

 

31

             

Razem II rok

330

330

165

825

 

61

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Fizyka atomowa i elementarna

60

60

 

120

E/Zo

8

Pracownia fizyczna I  Elektromagnetyzm, zjawiska falowe *)

 

 

45

45

Zo

3

Wykład fakultatywny 1 *)

45

15

 

60

Z/Zo

5

Wykład fakultatywny 2 *)

45 15   60 Z/Zo 4

Pracownia specjalistyczna *)

 

 

60

60

Zo

4

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Praktyki zawodowe (120 godzin)

          4

Razem semestr 5

150

120

105

375

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Pracownia fizyczna II *)

    45 45 Zo 3

Astrofizyka

30

15

 

45

E/Zo

4

Fizyka jądrowa

30

15  

45

E/Zo

4

Wykład fakultatywny 3 *)

45 15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 4 *)

45

15

 

60

Z/Zo

5

Elementy fizyki ciała stałego i krystalografii

30     30 Zo 2

Seminarium dyplomowe *)

 

30

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30  

30

ECP 2

Przygotowanie do egz. licencjackiego

 

 

 

 

E

4

Razem semestr 6

180

120

45

345

 

30

             

Razem III rok

330

240

150

720

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Załącznik Rozmiar
syl_astrofizyka_2021-1645516434509.pdf 675.07 KB
syl_elektrodynamika_2021-1645516399219.pdf 821.33 KB
syl_elektromagnetyzm_2021-1645516331433.pdf 749.05 KB
syl_elementy_automatyzacji_pomiarow_2021-1645516372444.pdf 601.1 KB
syl_elementy_fizyki_ciala_stalego_i_krystalografii_2021-1645516438658.pdf 595.98 KB
syl_fizyka_jadrowa_2021-1645516443950.pdf 600.15 KB
syl_mechanika_i_2021-1645516303909.pdf 748.47 KB
syl_mechanika_ii_2021-1645516337881.pdf 748.79 KB
syl_mechanika_klasyczna_2021-1645516378289.pdf 750.29 KB
syl_mechanika_kwantowa_2021-1645516403646.pdf 675.2 KB
syl_metody_matematyczne_fizyki_iii_2021-1645516407962.pdf 600.03 KB
syl_metody_obliczeniowe_fizyki_2021-1645516383581.pdf 677.38 KB
syl_ochrona_wlasnosci_intelektualnej_i_prawo_autorskie_2021-1645516412526.pdf 600.85 KB
syl_opracowanie_danych_pomiarowych_2021-1645516309261.pdf 673.67 KB
syl_opracowanie_danych_pomiarowych_2021-1645516343750.pdf 673.67 KB
syl_podstawy_praktyczne_matematyki_wyzszej_2021-1645516314920.pdf 673.26 KB
syl_podstawy_teoretyczne_matematyki_wyzszej_2021-1645516321148.pdf 601.31 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_elektromagnetyzm_zjawiska_falowe_2021-1645516421499.pdf 674.33 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_mechanika_2021-1645516349793.pdf 674.36 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_mechanika_elektrycznosc_i_magnetyzm_2021-1645516388650.pdf 674.6 KB
syl_pracownia_fizyczna_i_teromodynamika_zjawiska_falowe_2021-1645516416579.pdf 674.53 KB
syl_pracownia_fizyczna_ii_2021-1645516449039.pdf 827.21 KB
syl_pracownia_specjalistycna_2021-1645516426088.pdf 746.91 KB
syl_praktyki_zawodowe_-_i_st._2021-1645516430485.pdf 598.31 KB
syl_programowanie_2021-1645516326421.pdf 674.02 KB
syl_termodynamika_z_fizyka_statystyczna_2021-1645516393980.pdf 678.38 KB
syl_wspolczesne_teorie_socjologiczne_2021-1645516366745.pdf 598.71 KB
syl_zaawansowana_matematyka_praktyczna_w_fizyce_2021-1645516355399.pdf 675.47 KB
syl_zaawansowana_matematyka_teoretyczna_w_fizyce_2021-1645516359864.pdf 675.25 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. luty 2022 - 08:51; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: wtorek, 22. luty 2022 - 08:54; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita