Wymagane dokumenty

Do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia student składa pracę dyplomową przesyłając pocztą elektroniczną (TYLKO z adresu studenckiego:  @studms.ug.edu.pl)-tytuł maila oraz nazwy załączników wg wzoru symbolkierunkustopieńtryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu, np. INFS_jankowalski_123123) wszystkie wymagane pliki:

- praca w formacie pdf. wraz z oświadczeniami ( wszystko w jednym pliku) UWAGA: pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

- xml wygenerowany z Portalu Studenta

- jeśli częścią pracy dyplomowej jest kod źródłowy programu, należy przesłać go w skompresowanym folderze zip. wraz z ww. plikami (przykładowa nazwa pliku: INFS_kowalskijan_1111111_kod źródłowy). Dodatkowo w e-mail należy zamieścić informację, że plik pracy (pdf) oraz kod źródłowy (zip.) stanowią całość pracy

na adres poczty elektronicznej pracownika dziekanatu opiekującego się kierunkiem studenta https://mfi.ug.edu.pl/wydzial_mfi/dziekanat

Po sprawdzeniu formalnej poprawności złożenia pracy pracownik dziekanatu forwarduje mail od studenta do promotora oraz na adres mailowy odpowiadający kierunkowi studenta wraz z adnotacją PRACA ZŁOŻONA PRAWIDŁOWO:

Informatyki ( INFS) STACJONARNE (Informatyka): prace.dyplomowe.informatyka.dzienne@ug.edu.pl

Informatyki (INFNS) NIESTACJONARNE (Informatyka): prace.dyplomowe.informatyka.zaoczne@ug.edu.pl

Matematyki (MAT, MMAD) (Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych): prace.dyplomowe.matematyka@ug.edu.pl

Fizyki Doświadczanej i Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (F, FM)  (Fizyka, Fizyka medyczna, QIT): prace.dyplomowe.fizyka@ug.edu.pl

TYLKO praca  z ww. adnotacją, otrzymana od pracownika dziekanatu, uznana jest za złożoną i może zostać procedowana.

Student zostanie poinformowany mailowo o wpłynięciu pracy w ciągu trzech dni od jej wysłania.

 

Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

  1. tytuł pracy,
  2. nazwisko promotora,
  3. skład zespołu,
  4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (tematyczne oraz procentowe).

Podanie musi być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.

Każdy z członków zespołu wysyłając  pliki pocztą elektroniczną, zamieszcza w treści maila informację, że praca pisana jest wraz z: (imiona, nazwiska i numery indeksów współautorów pracy).

Strona tytułowa u każdego z członków zespołu musi zawierać informację: Autor: imię i nazwisko, Współautorzy: imiona i nazwiska. Na końcu pracy należy dołączyć informację o wkładzie w pracę każdego z członków zespołu w zakresie tematyki. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Maj 2016 - 10:48; osoba wprowadzająca: Paulina Malinowska Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Maj 2024 - 13:35; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita