Ogłoszenia o publicznej obronie pracy doktorskiej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 11:21

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Ryszarda Veynara

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Fizyczne ograniczenia na przetwarzanie informacji kwantowej

 

               Promotor: dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

        Recenzenci:  prof.dr hab. Paweł Horodecki (Politechnika Gdańska)

                                                                           dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickeiwcza w Poznaniu)

 

Obrona odbędzie się dn. 30 listopada 2017 roku o godz. 12:15, w sali nr 21 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Moniki Rosickiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Permutation graphs and their properties

 

               Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

                                            Recenzenci:  prof.dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                                               prof. dr hab. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska))

 

Obrona odbędzie się dn. 17 marca 2017 roku o godz. 11:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Marcina Staniszewskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

E-zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych

     Promotor: dr hab. Rafał Filipów (Uniwersytet Gdański)

                 Promotor pomocniczy: dr Adam Kwela  (Uniwersytet Gdański)

                       Recenzenci:  dr hab. Grażyna Horbaczewska (Uniwersytet Łódzki)

 

                                                                                          dr hab. Tomasz Weiss, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Obrona odbędzie się dn. 10 listopada 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Agaty Lazarowskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Badanie przejść promienistych jonów lantanowców w wybranych materiałach dielektrycznych metodami spektroskopii wysokociśnieniowej

                       Promotor: prof.dr hab. Marek Grinberg (Uniwersytet Gdański)

                              Promotor pomocniczy: dr Sebastian Mahlik (Uniwersytet Gdański)

                                   Recenzenci:  prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski)

                                                                                                     dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 10 listopada 2016 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Piotra Ćwiklińskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Novel approach to thermodynamics: singel-shot quantum thermodynamics and equilibration of quantum states

                       Promotor: prof.dr hab. Michał Horodecki (Uniwersytet Gdański)

                                                                          Recenzenci:  dr hab. Andrzej Grudka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

                                                                dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański (Uniwersytet Warszawski)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 27 października 2016 roku o godz. 12:15, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Krzysztofa Szczygielskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kompletnie dodatnie ewolucje dyspatywnych układów kwantowych zaburzanych periodycznie

                       Promotor: prof. dr hab. Robert Alicki (Uniwersytet Gdański)

                         Recenzenci:   prof. dr hab. Marek Kuś (CFT PAN Warszawa)

                                             prof.dr hab.Dariusz Chruściński (UMK Toruń)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 20 października 2016 roku o godz. 14:15, w sali nr 21 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Anny Małafiejskiej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Końcówkowe kolorowanie grafów

                       Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kubale (Politechnika Gdańska)

                                             Recenzenci:   prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt  (Uniwersytet Zielonogórski)

                                              prof. UG, dr hab. Jerzy Topp  (Uniwersytet Gdański)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 8 lipca 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Pawła Klingi

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Permutacje oraz odwzorowania o nośnikach ideałowych i ich zastosowania w szeregach oraz odwozrowaniach osiowych

                       Promotor: prof.UG,  dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański)

            Recenzenci:   dr hab. Szymon Głąb  (Politechnika Łódzka)

                                  dr hab. Roman Wituła  (Politechnika Śląska)

                    

 

Obrona odbędzie się dn. 30 czerwca 2016 roku o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

 

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Studzińskiego

piątek, 12 czerwca 2015 roku, 13:59

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

z a p r a s z a j ą    n a

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR MICHAŁA STUDZIŃSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 „Application of theory of groups and algebras representations to some quantum information processing problems”

 

Promotor:               Prof. dr hab. Michał Horodecki – IFTiA Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:             Prof. UMK, dr hab. Andrzej Jamiołkowski – UMK Toruń

Prof. dr hab. Marek Kuś – CFT PAN

 

Obrona odbędzie się w czwartek 28 maja 2015 r. o godz. 1215 , w audytorium nr 1 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dawida Jankowskiego

piątek, 12 czerwca 2015 roku, 14:47

Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Dawida Jankowskiego

która odbędzie się dnia 26 marca 2015 o godzinie 12:15 w audytorium nr 1

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Tytuł rozprawy

Badanie własności fotofizycznych wzmocnionej emisji fluoroforów sprzężonej z plazmonami powierzchniowymi metali w układach jedno- i dwuskładnikowych

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)

                                                                           Recenzenci: Prof.PP, dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska)

                                                                                              Prof. dr hab. Wiesław Wiczk (Uniwersytet Gdański)

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Walczewskiej- Szewc

piątek, 12 czerwca 2015 roku, 14:56

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki uprzejmie zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Walczewskiej-Szewc

która odbędzie się dnia 19 marca 2015 o godzinie 12:15 w audytorium nr 1

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

 

Tytuł rozprawy

Interpreting resonance energy transfer experiments with Monte-Carlo and molecular dynamics simulations

 

Promotor Prof. dr hab. Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)

                                                                         Recenzenci Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

                                                                                           Prof.PP, dr hab. Jacek Goc (Politechnika Poznańska)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: http://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_d...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Lewkowicz

poniedziałek, 9 marca 2015 roku, 10:30
Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na
 

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anety Lewkowicz

która odbędzie się dnia 26 lutego 2015 o godzinie 12:00 w audytorium nr 1
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
 
Promotor:     Prof. dr hab. Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)
 
Recenzenci:  Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
                    Prof. PP, dr hab. Jacek Goc (Politechnika Poznańska)
 
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57.Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: http://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_d...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdy Dettlaff

piątek, 6 lutego 2015 roku, 11:49

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Magdy Dettlaff

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Liczba podziałowa dla dominowania w grafach

 

Promotor:     prof. UG, dr hab. Jerzy Topp (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci:  prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt (Uniwersytet Zielonogórski)  

                      prof. dr hab. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska)

 

Obrona odbędzie się dn. 5 lutego o godz. 11:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.
 
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Tylca

piątek, 9 stycznia 2015 roku, 10:21

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Tomasza Tylca

 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Struktura zbioru odwzorowań dodatnich między niskowymiarowymi algebrami macierzowymi

 

Promotor:      prof. dr hab. Władysław A. Majewski (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci:   prof. dr hab. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)  

dr hab. Piotr Sołtan (Uniwersytet Warszawski)

 

Obrona odbędzie się dn. 2 września o godz. 14:00,

w audytorium nr 2  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57. Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: http://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Markiewicza

piątek, 9 stycznia 2015 roku, 10:22

Dziekan  i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Marcina Markiewicza

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Characterization and detection of multipartite entanglement

 

Pomotor:  prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański)

Promotor pomocniczy: dr hab. Wiesław Laskowski (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa)

                  prof. dr hab. Antoni Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 

Obrona odbędzie się dn. 2 września o godz. 12:15, w audytorium nr 1 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57. Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
pod adresem: http://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Radosława Drabińskiego

piątek, 9 stycznia 2015 roku, 10:16

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Radosława Drabińskiego

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Sigma-ciała bezatomowe i rodziny sigma-niezależne

Promotor:      prof. dr hab. Edward Grzegorek (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci:  prof. PŁ, dr hab. Artur Bartoszewicz (Politechnika Łódzka)        

                      prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański)

 

Obrona odbędzie się dn. 26 czerwca o godz. 9:30, w audytorium nr 3 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wrzosek

środa, 11 czerwca 2014 roku, 11:31

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Moniki Wrzosek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Metoda Newtona dla stochastycznych równań różniczkowo-funkcyjnych

 

Promotor:      prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci:  prof. dr hab. Tomasz Komorowski (Instytut Matematyczny PAN)       

                      prof. UZ, dr hab. Anna Karczewska (Uniwersytet Zielonogórski)

 

Obrona odbędzie się dn. 30 maja o godz. 9:00, w Sali nr 201 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

 

Strony