Modelowanie matematyczne i analiza danych: program studiów licencjackich (2019-2022)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Modelowanie matematyczne i analiza danych - 2019 - 2022

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Matematyka elementarna

  30   30 Zo 2

Analiza matematyczna I

60

60  

120

E/Zo

8

Algebra liniowa I

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wstęp do programowania

 

 

60

60

Zo

5

Oprogramowanie matematyczne I

    30 30 Zo 2

Statystyka opisowa

15

 

30

45

Zo/Zo

4

Technologie informacyjne

    30 30 Zo 2

Razem semestr 1

105

150

150

405

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna II

60

60

 

120

E/Zo

8

Algebra liniowa II

30

30  

60

E/Zo

5

Język angielski

  30

 

30

Zo

2

Przedmiot fakutatywny 1 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Oprogramowanie matematyczne II

 

 

30

30

Zo

2

Matematyka dyskretna

30 30   60 E/Zo 4

Algorytmy i struktury danych

30

  30 60 Zo/Zo 4

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 2

180

210 60

450

 

30

             

Razem I rok

285

360

210

855

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna III

60

60  

120

E/Zo

10

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Rachunek prawdopodobieństwa

30

60

 

90

E/Zo

8

Przedmiot fakultatywny 2 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 3 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

150

210

0

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Przedmiot fakultatywny 4 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka zawodowa 120 godzin

 

   

 

Z

5

Przedmiot fakultatywny 5 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wnioskowanie statystyczne I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

5

Procesy stochastyczne: podstawy i zastosowanie

30

15

15

60

E/Zo/Zo

4

Język angielski

  30   30 Zo/ECP 2

Bazy danych

30   30 60 Z/Zo 4

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

150

150

60

360

 

30

             

Razem II rok

300

360

60

720

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład ogólnoakademicki (z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych)

30

   

30

Zo

2

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Z

3

Analiza szeregów czasowych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 6 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 7 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny 8 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Wnioskowanie statystyczne II

30   30 60 E/Zo 5

Razem semestr 5

180

120

60

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

7

Przedmiot fakultatywny 9 *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 10 *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny 11 *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Zo

1

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Zo 5

ABC mikroprzedsiębiorczości

15     15 Zo 2

Razem semestr 6

120

120

0

240

 

30

             

Razem III rok

300

240

60

600

 

60

*) przedmiot do wyboru związany ze specjalnością

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Styczeń 2020 - 13:34; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, 5. luty 2020 - 11:04; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita