Pierwsze kroki dla przyjętych na studia

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NABORU 2022/2023 SĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY.                                          fb

Drogi Kandydacie.

Cieszymy się, że wybrałeś studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Szczerze gratulujemy przyjęcia na I rok studiów na naszym Wydziale.

 

I. Dla studentów I roku: w roku akademickim 2022/2023 niezbędne informacje przedstawi na jednych z pierwszych zajęć opiekun kierunku

ODBIÓR LEGITYMACJI- w dziekanacie:

03.10.2022 r. (08.00-14.00).: KIERUNKI BJOR, BIOINFORMATYKA, FIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA, INFORMATYKA OGÓLNOAKADEMICKA

04.10.2022 r. (08.00-14.00).: KIERUNKI MATEMATYKA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH

05.10.2022 r. (08.00-09.30).: KIERUNEK INFORMATYKA PRAKTYCZNA

Student ma obowiązek zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz ze złożeniem ślubowania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów. Legitymacje wydane będą TYLKO tym studentom, którzy spełnili ww. formalności.

II. Formalności w Dziekanacie -

1. dostarczenie do Dziekanatu podpisanego ślubowania

2. wrzucenie do skrzynki przed dziekanatem zaświadczenia lekarskiego (dot. kierunków doświadczalnych). Wszelkie informacje - link

3. odbiór ELS  (warunkiem koniecznym do otrzymania legitymacji jest wypełnienie wszystkich podpunktów wymienionych poniżej):

- zamieszczenie zdjęcia w Portalu studenta,   

- dokonanie wpłaty w wysokości 22 zł ,

- złożenie wniosku o ELS z Portalu studenta

- zaakceptowanie zasad pobierania opłat i wysokości opłat, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz ze złożeniem ślubowania.

 

 

III.  Obowiązkowe szkolenia BHP  za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego od 1 października 2020 r. https://pe.ug.edu.pl  dla kierunków:

- Fizyki, Fizyki medycznej, Bioinformatyki, Bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  –  w formie rozszerzonej

- Matematyka, Informatyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych  - w formie podstawowej

Wydrukowane i podpisane Oświadczenie o odbyciu szkolenia BHP należy wrzucić do skrzynki przed dziekanatem.

Szkolenie BHP jest obowiązkowe - zaliczenie szkolenia jest konieczne do zaliczenia pierwszego semestru studiów.

 

IV.  Obowiązkowe szkolenie BIBLIOTECZNE dla wszystkich studentów I roku - dostępne na Portalu studenta ( https://ps.ug.edu.pl )

 

Informacje o kontach WMFiI oraz laboratoriach komputerowych znajduje się TUTAJ 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Lipiec 2017 - 13:17; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: środa, 3. Sierpień 2022 - 06:42; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita