Uniwersytet Gdański jest uczestnikiem Konsorcjum FAMO

Skrót FAMO, utworzony z pierwszych liter nazw kilku działów fizyki (Fizyka Atomowa, Molekularna, Optyka), funkcjonuje tradycyjnie jako łączne określenie dla tych gałęzi tej nauki, w których przedmiotami badań są: budowa atomów i cząsteczek oraz właściwości promieniowania elektromagnetycznego.
 
Celem Konsorcjum FAMO jest dalsza integracja środowiska naukowców polskich prowadzących badania w zakresie FAMO oraz wspomaganie tych badań przez zapewnienie szerszej dostępności do najnowszej aparatury badawczej dla uczonych z całej Polski.
 
Konsorcjum FAMO składa się z Krajowego Laboratorium (KL FAMO) mającego swoją siedzibę na UMK w Toruniu, i dwóch Węzłowych Laboratoriów (WL FAMO) mających swoją siedzibę na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Konsorcjum uzupełniają członkowie: Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Gdański w Gdańsku.
 
Laboratoria FAMO udostępniają swoją bazę aparaturową, umożliwiają przeprowadzenie zaproponowanych doświadczeń a także przyłączenie się do projektów realizowanych w tych Laboratoriach. Pozostali członkowie Konsorcjum FAMO również otwarci są na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi współpracą w określonej tematyce.
 
Ważnym udogodnieniem we współpracy z Laboratoriami FAMO jest możliwość finansowania pobytu badacza podczas prowadzonych eksperymentów. I tak dla studentów i doktorantów refundacja może wynieść do 2,5 i 5,0 tysięcy złotych odpowiednio, za miesiąc pobytu. Naukowcy z tytułem doktora mogą liczyć na refundację nawet do 7,5 tysiąca zł za miesiąc pracy.
 
Więcej szczegółów dotyczących bazy aparaturowej i realizowanych projektów, oraz adresy kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Konsorcjum FAMO: http://famo.fizyka.umk.pl/
 
Członkiem Rady Naukowej Konsorcjum FAMO z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG. (ryszard.drozdowski@ug.edu.pl ).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Maj 2021 - 10:28; osoba wprowadzająca: Dorota Wejer Ostatnia zmiana: piątek, 7. Maj 2021 - 11:10; osoba wprowadzająca: Dorota Wejer