Wykład otwarty pt. An Introduction to Spacetime and Gravity - krótka relacja

Dnia 19 marca 2024 roku dr Thomas Zlosnik, pracownik Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki wygłosił wykład otwarty pt. An Introduction to Spacetime and Gravity.

W ramach wykładu dr Tom Zlosnik przedstawił podstawy ogólnej teorii względności oraz wytłumaczył skąd wzięło się pojęcie czasoprzestrzeni w opisie grawitacji i co oznacza jej zakrzywienie. Omówione zostały obserwacje, które były zagadką w ramach wcześniejszej, newtonowskiej teorii grawitacji, a które okazały się zgodne właśnie z teorią Einsteina. Jedną z takich obserwacji jest przesunięcie peryhelium Merkurego, które dr Zlosnik opisał na wykładzie. Ponadto, dr Zlosnik wytłumaczył czym są fale grawitacyjne i wskazał je, jako zjawisko przewidywane przez ogólną teorię względności. Istnienie fal grawitacyjnych zostało potwierdzone w sposób niebezpośredni w latach 70-tych przez Hulse’a i Taylora dzięki obserwacjom zacieśniania się orbit układu podwójnego, a później w 2015 w sposób bezpośredni przez detektory fal grawitacyjnych. Niektóre obserwacje wskazują jednak na pewien problem związany z naszym obecnym rozumieniem oddziaływań grawitacyjnych. Jako przykład dr Zlosnik podał ruchy gwiazd na obrzeżach galaktyk, które wskazują na to, że masa materii we Wszechświecie powinna być znaczenie większa niż ta, którą obserwujemy. Istnieje kilka hipotez próbujących wyjaśnić tego typu zjawiska. Jedną z nich jest ciemna materia, która jest dla nas niezauważalna, ale oddziałuje grawitacyjnie ze zwykła materią. Dopuszcza się również możliwość, że zakres stosowalności ogólnej teorii względności jest ograniczony, a być może nowy alternatywny opis czasoprzestrzeni jest potrzebny do tego, aby wytłumaczyć te niezrozumiałe przez nas obecnie zjawiska.

Wykład został zorganizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki POLONEZ BIS zatytułowanego „Gravitation and Dark Matter”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 180 licealistów.

 

wykład

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Kwiecień 2024 - 13:37; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: środa, 10. Kwiecień 2024 - 13:40; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka