Ogłoszenie wyborcze

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

ogłasza wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów UG
z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni
(do obsadzenia jeden mandat).

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka UKE i przesłanie go do Biura Dziekana najpóźniej do 21 listopada 2023 r.

Głosowanie odbędzie się

23 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 11:00

Online na platformie Teams

 

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 23 listopada odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 13:00 – 14:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

 

 

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Wydziału
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 07:58; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 07:58; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka