Portal eUczelnia w UG – milowy krok w obsłudze informatycznej uczelni

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura informatyczna będzie stopniowo wprowadzana w Uniwersytecie Gdańskim od 2 listopada. System eUczelnia ułatwi studentom, dziekanatom i administracji centralnej sprawną obsługę procesów związanych z dydaktyką i kształceniem. To krok milowy w rozwoju struktur informatycznych uczelni.

 

Funkcjonalności nowego  systemu eUczelnia obejmują np. indeks elektroniczny, zapisy na zajęcia oraz elektroniczne składanie wniosków do dziekanatu. Usprawnienie działań w tym obszarze obiecywał w kampanii wyborczej Rektor UG prof. Piotr Stepnowski. Proces ten wymagał sprawdzenia różnych systemów i przygotowania do wprowadzenia najlepszego z nich. System eUczelnia od lat działa z powodzeniem w Politechnice Gdańskiej.

Dzięki temu wiele procesów obowiązujących w naszym uniwersytecie zostanie zastąpionych przez obieg elektroniczny. Projekt eUczelnia zakłada również budowanie niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej, a także przyspieszenie procesu postępującej informatyzacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wprowadzenie systemu eUczelnia jest wynikiem zawartego z Politechniką Gdańską porozumienia o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Warto podkreślić, że w ramach współpracy uczelni FarU Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało środki na integrację uczelni m. in. w zakresie rozwiązań informatycznych. Łączne dofinansowanie uzyskane na ten cel w ramach dwóch projektów wyniosło ponad 3,3 mln zł.

Pracownice i pracownicy administracji wydziałowych i administracji centralnej od kwietnia mają  możliwość testowania systemu. Obecnie odbywają się szkolenia przypominające dla pracowników dziekanatów i instytutów, którzy prowadzą obsługę studentów i toku studiów, a wszyscy pracownicy mogą już dzisiaj obejrzeć materiały szkoleniowe, które zamieszczone są w portalu pracownika

– 2 listopada rozpoczniemy proces wdrażania systemu eUczelnia. Co ważne, zmiany będą wprowadzane stopniowo i każdorazowo będziemy szczegółowo informować  studentów i pracowników UG o kolejnych etapach w komunikatach  mówi Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. – Z tego względu proces związany z przyjmowaniem studentów odbywa się jeszcze w systemie obowiązującym do tej pory. Zmiany, które wprowadzimy, nie obejmą w tym roku obsługi doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Harmonogramy zmian, które będą dotyczyły poszczególnych grup – pracowników i studentów – będą udostępniane odpowiednio w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta wraz ze szczegółowymi instrukcjami.

Dodatkowo Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej przygotowuje film instruktażowy, na którym pokazane zostaną wszystkie kroki potrzebne do poruszania się po nowym systemie. Dla pracowników UG w zakładce „eUczelnia” w Portalu Pracownika przygotowano natomiast szereg szczegółowych instrukcji, a dzięki udostępnionemu serwerowi testowemu istnieje możliwość ćwiczenia nowych funkcjonalności.

System informatyczny eUczelnia wdrażany będzie stopniowo od 2 listopada 2023 roku. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Wrzesień 2023 - 09:25; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: piątek, 22. Wrzesień 2023 - 09:26; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka