PUBLICZNA OBRONA MGR. MARKA WINCZEWSKIEGO

Przewodniczący  Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARKA WINCZEWSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Fundamental Limitations within the Selected Cryptographic
Scenarios and Supra-Quantum Theories

 

Promotor: dr hab. Karol Horodecki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Wójcik

             prof. dr hab. Konrad Banaszek

            dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN

Obrona odbędzie się dnia 31 lipca 2023 roku o godz. 10.15 w auli 1.15 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 57.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rdnf@ug.edu.pl do dnia 28 lipca 2023 roku.
W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 11:34; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 11:35; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka