PUBLICZNA OBRONA MGR. MICHAŁA MOŃKI

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MICHAŁA MOŃKI

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Procesy fotofizyczne i fotochemiczne oraz efekt ciężkiego atomu
w związkach organicznych wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną

fluorescencję (TADF) i emisję indukowaną agregacją (AIE)

 

Promotor: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Illia E. Serdiuk

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Martyński

                  dr hab. Piotr Fita, prof. UW

                  dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

 

Obrona odbędzie się dn. 21 września 2023 roku o godz. 10.15 w auli nr 1.15 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku.

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: https://mfi.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_mfi/postepowania_awansowe/postepowania_naukowe_w_trakcie/przewody_doktorskie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Czerwiec 2023 - 10:19; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Czerwiec 2023 - 10:20; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka