Seminarium biofizyczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium biofizyczne organizowane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, pod patronatem Dziekanów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki.

 

Referat „Wpływ polidimetylosiloksanu na aktywność enzymu β-galaktozydazy (laktazy) zamkniętego w kserożelu krzemionkowym” wygłosi Pan dr Leszek Kadziński z Pracowni Biochemii Fizycznej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Seminarium odbędzie się 30.05 20023 r. o godz. 9:30 w sali 251 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

Załącznik
Załącznik Rozmiar
seminarium biofizyczne 145.76 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Maj 2023 - 08:29; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Maj 2023 - 08:33; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka