Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W dniu 4  października odbyła się  uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski swoim przemówieniem rozpoczął uroczystość, po czym oddał głos Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia,  dr hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, prof. UG, który oficjalnie otworzył rok akademicki 2022/2023.

 

Następnie Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG wraz z Panem Prorektorem wręczyli dyplomy habilitacyjne dr hab. Anie Belén Sainz, prof. UG oraz Panu dr hab. Marcinowi Markiewiczowi.

 

Pani Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Barbara Wolnik natomiast   przeprowadziła  immatrykulację studentów. Warto tu przytoczyć słowa przysięgi, którą złożyli przedstawiciele studentów I roku:

Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę.

Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy.

Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności studenckiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu i godność stanu akademickiego.

 

W trakcie uroczystości Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński uroczyście promował doktorów nauk ścisłych i przyrodniczych, dr. Natalię Górecką, dr. Patryka Kamińskiego, dr. Michała Banackiego oraz dr. Anubhava Chaturvedi, a następnie wręczył zasłużonym pracownikom Wydziału nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz medale Komisji Edukacji Narodowej.

 

Następnie, Władze Dziekańskie oraz Rektor złożyli na ręce dr. hab. Joanny Jędrzejowicz, prof. UG, emerytowanemu pracownikowi , podziękowania za wieloletnią pracę i wkład na rzecz Wydziału.

Wydarzenie zwieńczył  wykład dr. Piotra Arłukowicza, prof. UG, pracownika Instytutu Informatyki,  pt. "Synteza dźwięku.” oraz informacja o tegorocznych Nagrodach Nobla z fizyki. Jednym z jej laureatów został doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Anton Zeilinger. Ponadto otrzymali ją nie mniej znakomici Alain Aspect i John Clauser. Nagroda została przyznana „za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalające naruszenie nierówności Bella i tworzące pionierską naukę o informacji kwantowej”.

 

 

 

Uroczystość uświetnił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Październik 2022 - 12:31; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: środa, 12. Październik 2022 - 13:16; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka