Wydział MFI UG pozyskał środki na popularyzację nauk ścisłych w programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu. Wśród laureatów jest projekt naszego Wydziału przygotowany przez dr Hannę Furmańczyk wraz z Zespołem ds promocji nauki, promocji kierunków studiów i informacji na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, pt.: „Nauka? Taką - to ja lubię! - popularyzacja matematyki, fizyki i informatyki”, na kwotę 133 710,00 zł. Serdecznie gratulujemy!

Przedmiotem programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

W szczególności, projekt naszego Wydziału obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie portalu popularyzacyjnego nauki: matematykę, fizykę i informatykę wraz z cyklem imprez popularyzujących, pod wspólnym tytułem: "Nauka? Taką - to ja lubię!". Aby przygotować odpowiedni kontent portalu zaplanowano do realizacji poniżej wymienione, uzupełniające się działania. W zależności od wieku uczestników poszczególne akcje mają różne cele: zainteresowanie przedszkolaków naukami ścisłymi i wyjaśnienie im podstawowych zjawisk; a w przypadku uczniów, czy odbiorców dorosłych, będzie to: pogłębienie wiedzy, wyjaśnienie zawiłych zjawisk i problemów oraz uzyskanie odpowiedzi od specjalistów na nurtujące pytania, jak również zachęcenie do dalszego pogłębiania wiedzy.

  • wykłady i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  • kursy e-learningowe promujące dziedzinę informatyki i matematyki

  • webinaria o tematyce popularyzatorskiej

  • konkursy „Uczniowie – uczniom” dot. tworzenia programów edukacyjnych, czy aplikacji mobilnych wspomagających naukę przedmiotów ścisłych

  • “Ogródek matematyczny”, czyli spotkanie najmłodszych uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaków z matematykami na Uniwersytecie Gdańskim. Celem takiego spotkania , w duchu bajkowym, jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do rozwijania i korzystania z matematycznych umiejętności.

  • Escape Room, tematycznie związany z naukami ścisłymi

Zaplanowany do przygotowania portal internetowy programu będzie umożliwiał kontakt z pracownikami Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Za pomocą formularza każdy zainteresowany będzie mógł zwrócić się z nurtującym go pytaniem dotyczącym zasad działania otaczającego nas świata i uzyskać na nie odpowiedź. Najciekawsze pytania, wraz z odpowiedziami - w formie multimedialnej, zostaną opublikowane na portalu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Wrzesień 2022 - 08:10; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: piątek, 30. Wrzesień 2022 - 13:09; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk