nagroda

Prace Roku z dziedziny Kryminalistyki

Ostatnia modyfikacja: środa, 15 Listopad, 2023 - 15:59

Z przyjemnością informujemy, że dwie prace powstałe w wyniku współpracy naszego Wydziału z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały nagrodzone w ramach XXIV Edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. W kategorii prac magisterskich nagrodzono pracę Pani Martyny Czarnomskiej z Wydziału WPiA UG p.t. "Badanie wpływu substancji dodatkowych na identyfikację paracetamolu w wybranych lekach dostępnych bez recepty przy użyciu spektroskopii Ramana".

Dr Anna Nenca laureatką konkursu NCN SONATA 18

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 Maj, 2023 - 10:39

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. W obu konkursach złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania.

Wśród zwycięskich projektów naukowych, znalazł się projekt, którego kierownikiem jest dr Anna Nenca z Instytutu Informatyki. Projekt pt. "Problem parzystości dla automatów komórkowych" uzyskał finansowanie w wysokości 175 680 zł.

Nagrody Rektora oraz medale KEN

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 Październik, 2021 - 10:52

Podczas uroczystej inauguracji woku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, p. Proerktor ds Nauki prof. dr hab. Wiesław Laskowski wręczył zasłużonym pracownikom Wydziału  nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz medale Komisji Edukacji Narodowej.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

  • Dr hab. Witold Rosicki, prof. UG
  • Dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
  • Dr Jakub Neumann

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich:

Medale UG

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 Marzec, 2021 - 18:17

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski z okazji Święta Uczelni wręczył Medale 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego najbardziej zasłużonym pracownikom Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyróżnieni zostali:

prof. dr hab. Michał Horodecki

prof. dr hab. Ryszard Horodecki

prof. dr hab. Andrzej Kowalski

prof. dr hab. Władysław Adam Majewski

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

prof. dr hab. Andrzej Szczepański

prof. dr hab. Antoni Śliwiński

Budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego nominowany wśród Pomorskich Euroinspiracji w kategorii „Infrastruktura

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 Marzec, 2020 - 12:17

Miło nam poinformować, że inwestycja „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki” została nominowana w Kategorii Infrastruktura POMORSKICH EUROinspiracji plebiscytu „Pomorskie Sztormy”. To wydarzenie organizowane już po raz 15. przez „Gazetę Wyborczą Trójmiasto” i pomorski Urząd Marszałkowski. Więcej informacji na naszym portalu https://trojmiasto.wyborcza.pl/. Lista wszystkich nominowanych oraz głosowanie odbywa się pod adresem http://pomorskiesztormy.pl/i potrwa do piątku 13 marca.

Student Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 2 Grudzień, 2019 - 14:04

Piotr Pawlak, student matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach pianistycznych. Laureat jest również zdobywcą wielu nagród w konkursach matematycznych, informatycznych, fizycznych i lingwistyki matematycznej. Koncertuje w wielu miejscach w Polsce i zagranicą.