fbpx Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
MGR.  MATE FARKAS

Tytuł rozprawy doktorskiej: Certifying quantum measurements: mutually unbiased bases and measures of incompatibility

Promotor: dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr Jędrzej Kaniewski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Chruściński  (UMK)
                      dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN

Obrona odbędzie się dn. 29 maja 2020 roku godz. 10:00 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail sekretariat.iftia@ug.edu.pl do dnia 28.05.2020r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.


Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl
 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki pod adresem: http://www.mfi.ug.edu.pl/pl/nauka--postepowania_naukowe--przewody_doktorskie/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 maja 2020 roku, 9:54