fbpx Obsługa czytelników Biblioteki UG - aktualności | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obsługa czytelników Biblioteki UG - aktualności | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obsługa czytelników Biblioteki UG - aktualności

Szanowni Państwo, 

 

Poniżej przekazuję Informacje Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego o planowanych działaniach w zakresie obsługi czytelników Biblioteki UG uzgodnione z Panią Grażyną Jaśkowiak oraz kierownikami oddziałów biblioteki głównej zaangażowanych w obsługę czytelników oraz bibliotek specjalistycznych.

 

Ustalono, że poszerzanie zakresu prowadzonej obsługi czytelników w BUG wprowadzane będzie stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem:

 

od 7 maja biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne rozpoczną przyjmowanie zwrotów wypożyczonych egzemplarzy. Odbywać się ono będzie:

- w wyznaczonych godzinach pracy BUG (od 13:00 do 15:00). W tym czasie nie będzie możliwości odbierania zamówionych egzemplarzy.

- z przekazaniem wszystkich zwróconych egzemplarzy do trwającej 5 dni kwarantanny. Po tym czasie egzemplarze będzie można ponownie zamawiać

- z zachowaniem koniecznych środków osobistej ochrony sanitarnej bibliotekarzy i czytelników

Przyjmowane będą również płatności za egzemplarze przetrzymane przed 11 marca, czyli przed zamknięcie BUG dla czytelników (wyłącznie transakcje bezgotówkowe).

 

od 13 maja biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne rozpoczną działalność w zakresie udostępniania prezencyjnego swoich zbiorów (na miejscu w BUG). Odbywać się ono będzie według następujących zasad:

- nie będzie wolnego dostępu do zbiorów BUG, wszystkie znajdujące się w BUG egzemplarze będzie można zamawiać, a zamówienia będą realizowane i dostarczane czytelnikom przez bibliotekarzy do miejsca ich udostępnienia

- w bibliotekach wyznaczone zostanę strefy udostępniania prezencyjnego. Korzystanie ze zbiorów będzie możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych strefach (w Bibliotece Głównej będzie to znajdująca się na parterze Czytelnia Informacji Naukowej)

- strefy udostępniania prezencyjnego zaaranżowane będą w taki sposób, aby spełnione były wymagania dotyczące zachowania dystansu pomiędzy czytelnikami

- wprowadzony zostanie wymóg używania przez czytelników środków sanitarnej ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki)

- miejsca wyznaczone dla czytelników będą poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu pracy przez czytelnika

- nie będą świadczone takie usługi biblioteczne jak: dostęp do stacjonarnych komputerów i terminali katalogowych, usługi reprograficzne itd.

- stanowiska obsługi czytelników zostaną zapatrzone w bariery z tworzyw sztucznych, a bibliotekarze będą mieli do dyspozycji środki sanitarnej ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne.

 

Ponadto od 13 maja usługa zdalnego zamawiania oraz samodzielnego odbioru egzemplarzy objęci będą studenci UG wszystkich lat, trybów i poziomów nauczania (nie tylko piszący prace dyplomowe). BUG w dalszym ciągu nie będzie obsługiwał czytelników spoza UG.

 

Do 31 maja nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych egzemplarzy.

Podane daty, a także zakres obsługi czytelników BUG mają charakter umowny i będą dostosowywane do bieżącej sytuacji na UG oraz monitorowanej na bieżąco sytuacji w BUG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2020 roku, 13:05