fbpx MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że w Programie Erasmus+ ponownie pojawia się możliwość wnioskowania o mobilność studentów i pracowników z krajami spoza Unii Europejskiej, czyli z tzw. krajami partnerskimi (Key Action 107 = KA107, zwana także ICM - International Credit Mobility).

Tak samo jak w latach ubiegłych, każda uczelnia może złożyć w imieniu swoich jednostek tylko jeden wniosek (wniosek ogólnouczelniany w formie projektu). Za złożenie ogólnouczelnianego wniosku odpowiada Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM).

Szczegółowe informacje są dostępne u Koordynatorów Wydziałowych oraz na stronie https://mfi.ug.edu.pl/studenci/wymiana_studenckastudents_exchange/erasmus/wyjazdyoutgoing

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 listopada 2019 roku, 11:35