Paweł Sawicki - Laureatem EU Contest for Young Scientists

W dniach 22-23 marca odbyły się w Warszawie, pod egidą Polskiej Akademii Nauk, krajowe eliminacje EU Contest for Young Scientists (EUCYS). Jedną z trzech równorzędnych pierwszych nagród otrzymał Paweł Sawicki, student pierwszego roku matematyki i informatyki na Uniwersytecie Gdańskim, za pracę zatytułowaną "Hexapawn wydłużony". Tematem badawczym było rozstrzygnięcie postawionego w latach trzydziestych ubiegłego wieku problemu otwartego w kombinatorycznej teorii gier, mającego potencjalne zastosowania przy tworzeniu sztucznej inteligencji.

 

GRATULUJEMY!

 

 

Konkurs EU Contest for Young Scientists charakteryzuje się interdyscyplinarnością, wysokim poziomem i gęstym sitem do odsiewu startujących. Górny limit wieku uczestników wynosi 20 lat. Praca zgłaszana do konkursu musi wcześniej otrzymać wyróżnienie w innym konkursie ogólnopolskim lub rekomendację naukowca zajmującego się daną dziedziną. Co roku wysyłanych jest kilkaset prac badawczych, spośród których jury wybiera dwadzieścia podczas dwuetapowej selekcji. Najważniejszym kryterium jest oryginalność uzyskanych rezultatów.  Autorzy wspomnianych dwudziestu prac otrzymują szansę osobistego zaprezentowania swoich wyników podczas dwudniowych finałów. W kilkunastoosobowym składzie sędziowskim zasiadają wybitni polscy naukowcy.

 

Pozostałe pierwsze nagrody trafiły do Antoniego Lisa z Warszawy za innowacyjne badania nad leczeniem nowotworów oraz do trzyosobowego zespołu z Trójmiasta za konstrukcję drona stratosferycznego wielokrotnego użytku.

Zwycięskie prace otrzymały nominację na światowy finał konkursu, który odbędzie się we wrześniu w Sofii.

 

Choć pierwotnie zasięg zawodów był ograniczony do Unii Europejskiej, obecnie biorą w nim udział reprezentacje z państw nawet tak odległych jak Chiny i Nowa Zelandia. Polscy delegaci regularnie zajmują wysokie miejsca na arenie międzynarodowej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Marzec 2019 - 07:51; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: piątek, 29. Marzec 2019 - 07:51; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech