fbpx Rada Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Rada Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Uniwersytetu Gdańskiego

OGŁOSZENIE

Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają
całą społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego
na spotkanie z kandydatami do Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Uniwersytetu Gdańskiego jest nowo tworzonym organem przewidzianym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Do zadań Rady będzie należało w pierwszej kolejności zaopiniowanie projektu nowego Statutu, w którym Uczelnia wdroży założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego a ponadto: opiniowanie projektu Strategii Uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem Gdańskim, wskazywanie kandydatów na rektora oraz wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

Spotkanie odbędzie się 1 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 8 w sali nr 411.

 

Uchwała nr 40/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UG.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu.

Senat wybiera członków Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Senatu.

W skład Rady wejdą:

  • 3 osoby wybrane przez Senat ze wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego,
  • 3 osoby wybrane przez Senat spoza wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 7:35