Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Programu ERASMUS+ | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Programu ERASMUS+

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS+

W roku akademickim 2018/19 kwalifikacja do Programu Erasmus+ na wyjazdy pracowników w celu przeprowadzenia wykładów, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywać się zgodnie z kolejnością osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2018/2019 przez poszczególnych kandydatów. Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA lub do dnia 31.03.2019, w zależności, który warunek wystąpi pierwszy.

Szczegółowe informacje są dostępne dla wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 października 2018 roku, 9:04