fbpx 5-7 lipca 2018r. - Sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics" | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

5-7 lipca 2018r. - Sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics"

5-7 lipca 2018r. - Sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics"

W dniach 5 - 7 lipca 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG odbędzie się sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics”. Jest  to sympozjum okolicznościowe organizowane z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. hab. Władysława Adama Majewskiego.

Profesor Majewski związany jest z Instytutem Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego od roku 1973. Przybył tutaj z Torunia jako świeżo wypromowany doktor i tutaj przeszedł wszystkie dalsze szczeble kariery akademickiej. Tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał w roku 1985, a tytuł profesora w roku 1997.

Dziedziną zainteresowań Profesora jest fizyka matematyczna. Większość jego prac poświęcona jest zastosowaniom zaawansowanych metod analizy funkcjonalnej i algebr operatorowych w kwantowej fizyce statystycznej i kwantowej teorii pola. Idee te zaszczepił grupie swoich wychowanków. Zyskały one również uznanie w wielu ośrodkach naukowych na świecie, czego owocem było nawiązanie współpracy z uniwersytetami we Włoszech, RPA, Japonii i Chinach. Dobitnym wyrazem jego pozycji naukowej było również reprezentowanie gdańskiego ośrodka w Komitecie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Majewski pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki przez dwie kadencje. W tym czasie wniósł niemały wkład w rozwój Wydziału. Do Jego głównych osiągnięć należy zaliczyć nawiązanie współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, co zaowocowało uruchomieniem międzyuczelnianego kierunku fizyka medyczna. Kierunek ten cieszy się popularnością wśród kandydatów na studia i stanowi duże wzbogacenie oferty edukacyjnej naszego wydziału.

Sympozjum poświęcone jest tym tematom, które leżą w polu zainteresowań naukowych profesora. Wezmą w nim udział naukowcy z kraju i z zagranicy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ludmiła Majchrzak
Treść wprowadzona przez: Ludmiła Majchrzak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 lipca 2018 roku, 13:24