Oferta stażu w koncernie japońskim dla pracowników UG | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Oferta stażu w koncernie japońskim dla pracowników UG

Atrakcyjna oferta stażu w koncernie japońskim dla pracowników UG w zakresie inżynierii materiałowej, fizykochemii powierzchni i fizyki półprzewodników

 

Japońska firma IMRA JAPAN CO., LTD. z Sapporo zatrudni dwóch naukowców z Polski ze stopniem doktora w dziale badawczo rozwojowym.

 

Nazwa jednostki: IMRA JAPAN CO., LTD., Sapporo, Japonia

Czas trwania kontraktu: do 3 lat

Warunki zatrudnienia: około 4.8 mln jenów (rocznie)

Zadania badawcze: Prace badawczo-rozwojowe w tematyce zaproponowanej przez Kandydata

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Stopień naukowego doktora w dziedzinie chemii lub fizyki oraz co najmniej 1 rok stażu pracy po uzyskaniu stopnia doktora
  2. Doświadczenie w samodzielnym planowaniu badań i ich realizacji
  3. Doświadczenie w zakresie otrzymywania nowych materiałów, materiałów półprzewodnikowych, fizykochemii powierzchni oraz charakterystyki materiałów
  4. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej,
  5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Termin składania ofert: 31.05.2018

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres adriana.zaleska@ug.edu.pl (do prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański) następujące dokumenty w języku angielskim:

  • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych oraz proponowanym kierunków prac badawczo rozwojowych,
  • CV,
  • lista dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe).
  • kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedzimy firmy w Sapporo (koszty zostaną pokryte przez firmę IMRA JAPAN CO., LTD.).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 kwietnia 2018 roku, 11:15