Stypendia Rządu Francuskiego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendia Rządu Francuskiego

Mamy przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2

(https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2)

lub Doktorat (https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle)

są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

Stypendia Master 2

* Pobyt we Francji od 1 do 10 miesięcy

* 767€ na każdy miesiąc

 

Stypendia Doktorat

* Trzy wyjazdy do Francji, po 5 miesięcy rocznie

* 1060€ na każdy miesiąc

* cotutelle albo codirection

 

Więcej informacji (https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Kurek
Treść wprowadzona przez: Sylwia Kurek
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 lutego 2018 roku, 13:09