Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendia naukowe dla młodych naukowców w ramach projektu NCN „OPUS 12” | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendia naukowe dla młodych naukowców w ramach projektu NCN „OPUS 12”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendia naukowe dla młodych naukowców w ramach projektu NCN „OPUS 12”

 

 

Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych na stanowiska doktorantów w ramach projektu NCN „OPUS 12” w projekcie badawczym „Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców” o numerze umowy UMO-2016/23/B/ST3/03911 z dnia 19.07.2017 r. realizowanym w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Komisja Stypendialna przyznała następujące stypendia naukowe:

- oferta 1 (badania fotoelektryczne) - mgr inż. Tadeuszowi Leśniewskiemu;

- oferta 2 (badania spektroskopowe) - inż. Natalii Majewskiej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wiktoria Kamińska
Treść wprowadzona przez: Wiktoria Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2017 roku, 9:35