UWAGA !!! Wjazd na Kampus UG | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

UWAGA !!! Wjazd na Kampus UG

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem od dnia 01 października 2017 roku systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wjazd na teren Kampusu dla studentów i doktorantów będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramkami na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta bez konieczności uiszczenia opłaty. Legitymację należy zbliżyć do zamontowanego przy interkomie czytnika zbliżeniowego legitymacji studenckich umożliwiając odczyt, który spowoduje otwarcie zapory szlabanowej.

Studenci i doktoranci Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2017 roku.

Nadanie uprawnień studentom i doktorantom następuje na podstawie złożonego wniosku w terminie 7 dni. Aktywowanie legitymacji następuje przez zgłoszenie się osoby wnioskującej do punktu Dyspozytorni Straży Uniwersyteckiej celem aktywacji legitymacji.

Dotychczas złożone przez studentów i doktorantów wnioski o wydanie identyfikatora straciły swoją ważność. Procedura zwrotu kosztów poniesionych za wydanie identyfikatora zostanie podana odrębnym komunikatem.

 

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana WMFiI (pokój nr 4) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11:00-14:00 u Pani Moniki Zientary.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 20 września 2017 roku o godz. 14:00.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Zientara
Treść wprowadzona przez: Monika Zientara
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 września 2017 roku, 14:10