Dr Hanna Furmańczyk laureatką grantu NCN | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dr Hanna Furmańczyk laureatką grantu NCN

Dr Hanna Furmańczyk z Instytutu Informatyki otrzymała grant w konkursie NCN Miniatura
na realizację projektu pt. „Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafów”.

 

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do składania wniosków w innych konkursach.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, 12:27