Informacja dotycząca wjazdu na teren Kampusu UG | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informacja dotycząca wjazdu na teren Kampusu UG

W związku z faktem, iż od dnia 01 września 2017r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie informuję, że od tej daty wjazd na teren Kampusu będzie możliwy (wszystkimi dostępnymi bramami) wyłącznie z wykorzystaniem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za szybą przednią pojazdu.

W przypadku studentów i doktorantów identyfikator może być wydany wyłącznie osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada aktualny status studenta lub doktoranta,
- jest właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu (należy okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu w chwili złożenia wniosku)
- uiści opłatę w wysokości 15 zł w Kasie UG (Rektorat p. 307) przed złożeniem wniosku (kasa potwierdza wpłatę na wniosku),
- dostarczy wypełniony wniosek (wraz z potwierdzeniem z kasy) o wydanie identyfikatora do Biura Dziekana

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana (p. 4) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11:00-14:00 u Pani Moniki Zientary. 

W przypadku pracowników identyfikator może być wydany wyłącznie osobie, która:

jest właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu

- uiści opłatę w wysokości 15 zł w Kasie UG (Rektorat p. 307) przed złożeniem wniosku (kasa potwierdza wpłatę na wniosku),

- dostarczy wypełniony wniosek (wraz z potwierdzeniem z kasy) o wydanie identyfikatora do Administracji Budynku

 

Sczegóły dotyczące zarządzenia znajdziecie pańswto tutaj

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek424.49 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 sierpnia 2017 roku, 12:59