fbpx Dr Karolina Kropielnicka laureatką grantu Harmonia NCN. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Dr Karolina Kropielnicka laureatką grantu Harmonia NCN.

Dr Karolina Kropielnicka laureatką grantu Harmonia NCN.

Projekt Dr Karoliny Kropielnickiej z Instytutu Matematyki pt. „Nowoczesne metodologie numeryczne w mechanice kwantowej” uzyskał finansowanie w ramach konkursu Harmonia Narodowego Centrum Nauki.

Projekt poświęcony jest analizie numerycznej równań różniczkowych w mechanice kwantowej. W szczególności, badania będą skupione na równaniach w ujęciu semiklasycznym, gdzie bardzo mały parametr, stała Plancka, powoduje ekstremalnie wysokie oscylacje rozwiązania, a zatem istotne trudności w analizie numerycznej. Celem projektu jest nie tylko rozwijanie teorii numerycznej aproksymacji dla równań w mechanice kwantowej, ale również wykorzystanie tych wyników do badań w teorii sterowania optymalnego. 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Zientara
Treść wprowadzona przez: Monika Zientara
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lutego 2017 roku, 21:03