Prof. Jan Fiutak - pożegnanie/podziękowania | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. Jan Fiutak - pożegnanie/podziękowania

Profesor Jan Fiutak,  urodził się 28 marca 1933 w Działdowie. W latach 1950-53 studiował fizykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (I stopień). Studia magisterskie odbył w latach  1954-55 na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pierwszym miejscem pracy był Zakład Fizyki SGGW (Warszawa), po czym przeniósł się do Katedry Fizyki UMK (1956-1966).  W Toruniu obronił doktorat (6 kwietnia 1960) i habilitował się (15 marca 1967). W międzyczasie odbył staż naukowy  w grupie profesora Van Kranendonka (Toronto). Tam razem prowadzili badania nad uderzeniową teorią poszerzenia linii ramanowskich, a sam stworzył teorię transformacji unitarnej prowadzącej do multipolowej formy hamiltonianu oddziaływania kwantowego pola elektromagnetycznego z atomami. Powstały z tego jego dwie słynne, przełomowe, szeroko cytowane prace opublikowane w Canadian Journal of Physics. W roku 1966 przeniósł się do Katedry Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Z prof. Sokołowskim (późniejszym pierwszym rektorem UG ) przyczynia się do utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego. W 1970 roku został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki UG (1970-72). W latach 1972-81 był kierownikiem Zakładu Fizyki Teoretycznej UG, a w latach 1978-81 dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG. W 1975 otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1980 roku publikuje kolejne swe wybitne dzieło (wraz z Van Kranendonkiem), dotyczące wpływu zderzeń na rezonansowa fluorescencję i rozpraszanie Rayleigha dla atomu wzbudzanego przez silna wiązkę laserową i zaburzanego przez atomy gazu szlachetnego (Journal of Physics B). W  1981 tworzy wraz z prof. Robertem Głębockim Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG. Jest jego pierwszym dyrektorem i później kierownikiem Zakładu Optyki Kwantowej. W 1985 otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego. W 1997 przenosi się do WSP Słupsk. W latach 1999-2002 był dyrektorem Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Bez wątpienia jest „ojcem” fizyki teoretycznej na Wybrzeżu. Stworzył własną szkołę. Wypromował jedenastu doktorów (w następującej sekwencji czasowej: Eugeniusz Czuchaj, Zbigniew Engels, Ryszard Horodecki, Ewa Paul, Marek Żukowski, Jacek Mizerski, Stanisław Kryszewski, Sylwia Zielińska, Jerzy Filończuk, Wiesław Miklaszewski, Abu Mahomed Alhasan). 

Zmarł przed świtem 25 lutego 2016 roku. Dla wielu z nas po prostu Szef..., promotor, Przyjaciel…

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

profesora Jana Fiutaka

pioniera fizyki teoretycznej na Wybrzeżu, współtwórcy Uniwersytetu Gdańskiego, współtwórcy i pierwszego długoletniego dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki,
cenionego i szanowanego naukowca, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jego pamięci składa
Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

Pogrzeb Profesora odbędzie się na Cmentarzu Witomińskim, w piątek, 4 marca 2016 r. (Gdynia, ul. Witomińska 76).
O godz. 11:30 wystawienie urny w Kaplicy Cmentarza, 12:00 wymarsz konduktu.


Serdecznie dziekujemy wszystkim delegacjom szkół wyższych, przyjaciołom,
długoletnim towarzyszom naszego Ojca, za przybycie na ostatnie
pożegnanie, za ciepłe słowa otuchy i troski.

 

Dorota Fiutak-Jandy
Maciej Fiutak

1
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Furmańczyk
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 6 marca 2016 roku, 14:57