fbpx Programy Stypendialne Rządu Francuskiego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Programy Stypendialne Rządu Francuskiego

Programy Stypendialne Rządu Francuskiego

  Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego (BGF) przyznawanych na rok akademicki 2016 - 2017.

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok), na zrealizowanie Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) i odbycie miesięcznych pobytów naukowych. 

  Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). 

  Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.
  Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia.

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Malinowska
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lutego 2016 roku, 20:30