fbpx Nowe projekty na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Nowe projekty na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nowe projekty na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nowe projekty
 Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
 
 „Wpływ kreacji defektów punktowych na stabilność obu stopni utlenienia [n+ oraz (n+1)+] jonu lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna - REn+/RE(n+1)+”
Kierownik: dr  Karol Szczodrowski- Projekt NCN Sonata 7
Wartość: 786 000 PLN;
 
„Spektroskopia wysokociśnieniowa azotków domieszkowanych jonami europu oraz ceru”
Kierownik: dr  Sebastian Mahlik - Projekt MMiSW Iuventus Plus (4 edycja
Wartość 293 000,-PLN
 
„Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę  energetyczną i własności spektroskopowe”
Kierownik – mgr Agata Lazarowska –projekt NCN Preludium 7
Wartość 74 000,-PLN
 
„Nowe luminofory dla białych diod świecących”
Kierownik – prof. dr hab. Marek Grinberg i Ru-Shi Liu
- Projekt NCBiR II konkurs w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy  Badawczej
Wartość – 362 146,55-PLN
 
„ Otrzymywanie wysokowydajnych tlenoazotkowych luminoforów dla potrzeb przemysłu oświetlenopwego”
Kierownik –Małgorzata Sopicka-Lizer Politechnika Śląska -
-Projekt NCBiR Uniwersytet Gdański wartość – 736 500,-PLN
 

 

GRATULUJEMY !!!!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 stycznia 2015 roku, 14:10