fbpx Władze | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Władze

Władze Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 grudnia 2020 roku, 8:22

 

prof. dr hab. Piotr Bojarski
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

dziekanmfi@ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 20 27

dr Barbara Wolnik
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

barbara.wolnik@mat.ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 20 27
 

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki

 

marcin.marciniak@ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 20 27
 

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

prodziekanmfidsk@ug.edu.pl
T: (+48 58) 523 20 27