fbpx Rady Programowe Kierunków | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Rady Programowe Kierunków | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Rady Programowe Kierunków

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 lutego 2020 roku, 13:37

Rada Programowa kierunku: Fizyka

prof. dr hab. Andrzej Kowalski

prof. dr hab. Robert Alicki

prof. dr hab. Marek Grinberg

prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG

dr hab., Wiesław Miklaszewski, prof. UG

 

Rada Programowa kierunku: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

dr hab. Dagmara Strumińska – Parulska, prof. UG

dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG

 

Rada Programowa kierunku: Fizyka Medyczna

prof. dr hab. Piotr Bojarski

prof. dr hab. Piotr Lass

prof. dr hab. Danuta Makowiec

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

 

Rada Programowa kierunku: Bioinformatyka

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG- Wydział Chemii

prof. dr hab. Tomasz Puzyn - Wydział Chemii

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG- Wydział Biotechnologii

dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG - Wydział Biologii

prof. dr hab. Marek Ziętara- Wydział Biologii

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG- Wydział MFiI

dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG - Wydział MFiI, przewodniczący Rady

Paweł Bajurski - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców 

Martyna Czarnobaj - przedstawiciel studentów

 

 

Rada Biblioteczna

dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG