fbpx Rady Programowe Kierunków | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Rady Programowe Kierunków

Rady Programowe Kierunków

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 marca 2022 roku, 8:53

Rada Programowa kierunku: Fizyka

 • dr hab.Ryszard Drozdowki, prof. UG
 • dr Joanna Gondek
 • dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
 • dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG
 • dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG
 • dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
 • Paweł Cieśliński - przedstawiciel studentów
 • Iwona Zielińska - przedstawiciel otoczenia społeczno - gospodarczego

Rada Programowa kierunku: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

 • dr Joanna Gondek (WMFiI)
 • dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG (WCH)
 • dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG (WMFiI)
 • dr hab. Dagmara Strumińska - Parulska, prof. UG (WCH)
 • Paweł Łojko - przedstawiciel studentów
 • Maciej Kwaśniewski - przedstawiciel pracodawców

Rada Programowa kierunku: Fizyka Medyczna

 • prof. dr hab. Piotr Bojarski
 • prof. dr hab. Piotr Lass
 • dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
 • dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
 • Aleksandra Witkowska - przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku: Bioinformatyka

 • dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG - Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Tomasz Puzyn - Wydział Chemii
 • dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG - Wydział Biotechnologii
 • dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG - Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Marek Ziętara- Wydział Biologii
 • dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG- Wydział MFiI
 • dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG - Wydział MFiI, przewodniczący Rady
 • Paweł Bajurski - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców\
 • Antoni Czarnecki - przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku: Informatyka

 • dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG
 • dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. UG - przewodnicząca
 • dr Andrzej Borzyszkowski
 • dr Jakub Neumann
 • dr Adam Kostulak
 • Joanna Alaburda - przedstawiciel studentów
 • Witold Bołt (firma JIT Team) - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców

Rada Programowa kierunku: Matematyka

 • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
 • prof. dr hab. Tomasz Natkaniec
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
 • dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG
 • dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG - przewodniczący Rady
 • dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
 • dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG
 • dr hab. Witold Rosicki, prof. UG
 • dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG
 • dr hab. Rafał Filipów, prof. UG
 • dr Monika Warmowska - Gadzińska - Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, Polski Rejestr Statków
 • Leonard Sikorski - przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku: Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych

 • dr hab. Jacek Gulgowski, prof. UG - Instytut Matematyki
 • dr hab. Piotr Szuca, prof. UG - Instytut Matematyki
 • dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG - Instytut Matematyki - przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Danuta Makowiec - Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
 • dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG -Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
 • dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG - Instytyt Informatyki
 • dr Tomasz Tylec (IF Research Polska)- przedstawiciel środowiska przedsiębiorców
 • Anna Wąsik - przedstawiciel studentów

Rada Biblioteczna

 • prof. dr hab. Piotr Bojarski