fbpx Rady Programowe Kierunków | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Rady Programowe Kierunków

Rady Programowe Kierunków

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 października 2020 roku, 10:25

Rada Programowa kierunku: Fizyka

dr hab.Ryszard Drozdowki, prof. UG

dr Joanna Gondek

dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG

dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG

dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG 

Paweł Cieśliński - przedstawiciel studentów

Iwona Zielińska - przedstawiciel otoczenia społeczno - gospodarczego

 

Rada Programowa kierunku: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

dr Joanna Gondek (WMFiI)

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG (WCH)

dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG (WMFiI)

dr hab. Dagmara Strumińska - Parulska, prof. UG (WCH)

Paweł Łojko - przedstawiciel studentów

Maciej Kwaśniewski - przedstawiciel pracodawców

 

Rada Programowa kierunku: Fizyka Medyczna

prof. dr hab. Piotr Bojarski

prof. dr hab. Piotr Lass

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

Aleksandra Witkowska - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa kierunku: Bioinformatyka

dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG - Wydział Chemii

prof. dr hab. Tomasz Puzyn - Wydział Chemii

prof. dr hab. Jarosław Marszałek- Wydział Biotechnologii

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG - Wydział Biotechnologii

dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG - Wydział Biologii

prof. dr hab. Marek Ziętara- Wydział Biologii

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG- Wydział MFiI

dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG - Wydział MFiI, przewodniczący Rady

Paweł Bajurski - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców 

Antoni Czarnecki - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa kierunku: Informatyka

dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG 

dr hab, Joanna Jędrzejowicz, prof. UG - przewdonicząca

dr Andrzej Borzyszkowski

dr Jakub Neumann

dr Adam Kostulak

Joanna Alaburda - przedstawiciel studentów

Witold Bołt (firma JIT Team) - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców

 

Rada Programowa kierunku: Matematyka

prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

prof. dr hab. Andrzej Szczepański

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG

dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG

dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG

dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

dr hab. Witold Rosicki, prof. UG

dr ha. Błażej Szepietowski, prof. UG

dr hab. Rafał Filipów, prof. UG

dr Monika Warmowska - Gadzińska - Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, Polski Rejestr Statków

Leonard Sikorski - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa kierunku: Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec - Instytut Matematyki

dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG - Instytut Matematyki

dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG - Instytut Matematyki - przewodniczący Rady

prof. dr hab. Danuta Makowiec - Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG -Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG - Instytyt Informatyki

dr Tomasz Tylec ( IF Resarch Polska)- przedstawiciel środowiska przedsiębiorców

Anna Wąsik - przedstawiciel studentów

 

 

 

Rada Biblioteczna

prof. dr hab. Piotr Bojarski