fbpx Rady Programowe Kierunków | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Rady Programowe Kierunków

Rady Programowe Kierunków

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2020 roku, 10:22

Rada Programowa kierunku: Fizyka

prof. dr hab. Andrzej Kowalski

prof. dr hab. Marek Grinberg

prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG

dr hab., Wiesław Miklaszewski, prof. UG

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG 

Paweł Cieśliński - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa kierunku: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

dr hab. Dagmara Strumińska – Parulska, prof. UG

dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG

 

Rada Programowa kierunku: Fizyka Medyczna

prof. dr hab. Piotr Bojarski

prof. dr hab. Piotr Lass

prof. dr hab. Danuta Makowiec

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

 

Rada Programowa kierunku: Bioinformatyka

dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG- Wydział Chemii

prof. dr hab. Tomasz Puzyn - Wydział Chemii

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG- Wydział Biotechnologii

dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG - Wydział Biologii

prof. dr hab. Marek Ziętara- Wydział Biologii

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG- Wydział MFiI

dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG - Wydział MFiI, przewodniczący Rady

Paweł Bajurski - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców 

Martyna Czarnobaj - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa kierunku: Informatyka

dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG 

dr hab, Joanna Jędrzejowicz, prof. UG - przewdonicząca

dr Andrzej Borzyszkowski

dr Jakub Neumann

Joanna Alaburda - przedstawiciel studentów

Witold Bołt (firma JIT Team) - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców

 

Rada Programowa kierunku: Matematyka

prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

prof. dr hab. Andrzej Szczepański

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG

dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG

dr hab. Karolina Kropielnicka, prof. UG 

dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG

dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

dr hab. Witold Rosicki, prof. UG

dr ha. Błażej Szepietowski, prof. UG

dr Monika Warmowska - Gadzińska - Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, Polski Rejestr Statków

 

Rada Programowa kierunku: Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec - Instytut Matematyki

dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG - Instytut Matematyki

dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG - Instytut Matematyki - przewodniczący Rady

prof. dr hab. Danuta Makowiec - Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG -Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG - Instytyt Informatyki

dr Tomasz Tylec - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców

 

 

 

Rada Biblioteczna

dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG