fbpx Dziekanat | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Dziekanat

Komunikat

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 października 2021 roku, 9:23

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE GODZIN PRZYJĘĆ!

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie:

- poniedziałek 10.00-13.00

- wtorek 10.00-13.00

- czwartek 10.00-13.00

Nadal wszelkie sprawy studenckie obsługujemy również drogą mailową (prosimy pisać z maila studenckiego) lub telefoniczną.

 

W związku z obostrzeniami regionalnymi obowiązującymi od 3 października 2020 roku, wprowadza się ograniczenie w zakresie bezpośredniego dostępu osób trzecich do obiektów Uczelni znajdujących się na terenach objętych strefą żółtą i  czerwoną. W strefie żółtej i czerwonej dostęp do budynków Uczelni jest możliwy dla osób trzecich w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu (w  formie mailowej lub telefonicznej), z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.

Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub skierowaniu na kwarantannę dotyczy również studentów.

Informacja powinna być przekazana właściwemu kierownikowi jednostki dydaktycznej.

 

 

 

Dziekanat

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 listopada 2021 roku, 14:06

                                                  KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Alicja Kwapińska - Zurita

tel.: (+48 58) 523 22 58

e - mail: alicja.zurita@ug.edu.pl

 

 

                                                    DZIEKANAT STUDENCKI

Studia stacjonarne

Anna Niewiadomska- Lejk

tel.:(+48 58) 523 20 26

e-mail: anna.lejk@ug.edu.pl
Informatyka I i II stopnia, Informatyka praktyczna- pokój 21D

 

mgr inż. Ludmiła Majchrzak

tel.:(+48 58) 523 20 26

e-mail: ludmila.majchrzak@ug.edu.pl

Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych, Informatyka MSU-2 niestacjonarna, pokój 21D

 

mgr Gabriela Budnik

tel.:(+48 58) 523 20 26

e-mail: gabriela.budnik@ug.edu.pl

Matematyka, pokój 21D

 

 

mgr Alicja Kwapińska - Zurita

tel.: (+48 58) 523 22 58

e-mail:alicja.zurita@ug.edu.pl

Informatyka L-3 niestacjonarna, indeks elektroniczny, pokój 21D

 

mgr Mariola Grabowska

tel.: (+48 58) 523 22 58

e-mail:mariola.grabowska@ug.edu.pl

Bioinformatyka, Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Fizyka, Fizyka medyczna, Quantum Information Technology, pokój 21D
Studia niestacjonarne

I stopnia: mgr Alicja Kwapińska - Zurita

(+48 58) 523 22 58, 523 20 26

II stopnia: mgr inż. Ludmiła Majchrzak

(+48 58) 523 20 26

 

Terminy zjazdów semestr zimowy 2020/2021