fbpx Współpraca | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Współpraca

Współpraca z pracodawcami - Informatyka

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 1 marca 2014 roku, 11:06

Instytut Informatyki prowadzi stałą współpracę z pracodawcami. Na Wydziale istnieje Rada Konsultacyjna tego kierunku, w której zasiadają przedstawiciele pracodawców. Rada Konsultacyjna jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie programów studiów.

Współpraca z poszczególnymi firmami z branży IT ma również wymiar praktyczny:

  • studenci realizują swoje projekty w ramach przedmiotu Projekt zespołowy pod okiem przedstawicieli firm
  • studenci odbywają dodatkowe staże (często staż w firmie jest nagrodą w konkursach, które odbywają się na Wydziale)
  • niektóre przedmioty dla studentów prowadzone są przy współudziale pracodawców
  • firmy organizują na Wydziale dodatkowe warsztaty/wykłady dla studentów

Firmy zainteresowane podjęciem współpracy z Wydziałem proszone są o kontakt:

 

Spotkania z pracodawcami

Spotkanie 27.06.2011Spotkanie 10.01.2013Spotkanie 10.01.2013Spotkanie 10.01.2013Spotkanie 27.11.2013Spotkanie 27.11.2013