fbpx MT nabór 2018/2019 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

MT nabór 2018/2019

Matematyka teoretyczna: program studiów magisterskich (2018-2020)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 11:25

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

 Matematyka teoretyczna - 2018 - 2020

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

(sylabusy  równiez pod naborem 2016/2017)

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Procesy stochastyczne

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wykład wydziałowy- Fizyka

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

155

180

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

  30   30 Z 5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30

30  

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe *)

30  

30

60

E/Zo

5

Topologia II

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

305

330

30

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Analiza na rozmaitościach I

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

 

Zo

7

Przygotowanie pracy magisterskiej

 

   

 

 

10

Przedmiot fakultatywny *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Razem semestr 4

75

90

15

150

 

30

             

Razem II rok

210

255

15

450

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru (sylabusy  fakultetów równiez pod naborem 2016/2017)

Seminaria: Równania różniczkowe i całkowe, Teoria gier, Wycena instrumentów finansowych, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologii

Fakultety:Funkcje rzeczywiste, Geometria różniczkowa, Teoria mnogości, Kombinatoryka, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria Galois, Teoria liczb

Moduł: Metody obliczeniowe: Metody numeryczne