fbpx MN nabór 2017/2018 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

MN nabór 2017/2018

Matematyka nauczycielska: program studiów magisterskich (2017-2019)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 sierpnia 2018 roku, 14:42

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

matematyka nauczycielska- 2017 - 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do II, III i IV etapów edukacyjnych

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pedagogiczne do II, III i IV etapów edukacyjnych

  30   30 Zo 1

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka opiekuńczo- wychowawcza na II,III lub IV etapie edukacyjnym*) (30 godzin)

        Z 2

Wykład wydziałowy- Fizyka *)

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

125

210

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie

30

   

30

Zo

2

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie

30  

 

30

Zo

2

Analiza funkcjonalna I

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo 5

Praktyka nauczania matematyki 1-III etap edukacyjny

   

60

60

Zo

4

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

150

120

90

360

 

30

             

Razem I rok

245

330

90

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edukacyjny

30

30

 

60

E/Zo

4

Geometria elementarna

30

30

 

60

E/Zo

4

Funkcje elementarne

30

30

 

60

E/Zo

4

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębierczości

15 15   30 Zo/Zo 3

Praktyka nauczania matematyki 1- IV etap edukacyjny

    30 30 Zo 3

Razem semestr 3

135

165

30

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *) 

 

30

 

30

Zo

7

Przedmiot fakultatywny *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

10

Praktyka nauczania matematyki 2 (30 godzin)

 

 

 

 

Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pacownia magisterska

    15 15 Z 1

Razem semestr 4

45

60

15

120

 

30

             

Razem II rok

180

225

45

450

 

 

Fakultety:Analiza numeryczna, Kombinatoryka,Rachunek prawdopodobieństwa II, Równania różniczkowe cząstkowe,Teoria Galois, Teoria liczb, Topologia II

Moduł: Metody obliczeniowe: Metody numeryczne

Moduł: Pogłębione przygotowanie nauczycielskie: Nauczanie matematyki uczniów ze specyficznymi potrzebami, Rozwijanie uczniów uzdolnionych do matematyki

Seminaria: Równania różniczkowe i całkowe, Teoria gier, Wycena instrumentów finansowych, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach

STUDENCI, KTÓRZY NIE UZYSKALI WCZEŚNIEJ UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM, OPRÓCZ POWYŻSZYCH PRZEMDIOTÓW MUSZĄ RÓWNIEŻ ZALICZYĆ DODATKOWO PONIŻSZE:

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 2

Psychologia*)

15

30  

45

E/Zo

3

Pedagogika*)

15

30

 

45

E/Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

3

Podstawy dydaktyki

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

30

120

 

150

 

10

II ROK - SEMESTR 3

Emisja głosu

 

30

 

30

Z

2

Razem semestr 3

 

30

 

30

 

2

 

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny

 

 

30

30

Zo

2

Razem semestr 4

 

 

30

30

 

2

         

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Matematyka nauczycielska: program studiów magisterskich (2017-2019)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 10:56

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

matematyka nauczycielska- 2017 - 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Z

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Funkcje analityczne I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Geometria różniczkowa*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przygotowanie psychologiczne do II, III i IV etapów edukacyjnych

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pedagogiczne do II, III i IV etapów edukacyjnych

  30   30 Zo 1

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Praktyka opiekuńczo- wychowawcza na II,III lub IV etapie edukacyjnym*) (30 godzin)

        Z 2

Wykład wydziałowy- Fizyka *)

30     30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

125

210

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie

30

   

30

Zo

2

Moduł: pogłębione przygotowanie nauczycielskie

30  

 

30

Zo

2

Analiza funkcjonalna I

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo 5

Praktyka nauczania matematyki 1- III etap edukacyjny

   

60

60

Zo

4

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

150

120

90

360

 

30

             

Razem I rok

245

330

90

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Dydaktyka matematyki- III i IV etap edukacyjny

30

30

 

60

E/Zo

4

Geometria elementarna

30

30

 

60

E/Zo

4

Funkcje elementarne

30

30

 

60

E/Zo

4

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębierczości

15 15   30 Zo/Zo 3

Praktyka nauczania matematyki 1- IV etap edukacyjny

    30 30 Zo 3

Razem semestr 3

135

165

30

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie *) 

 

30

 

30

Zo

7

Przedmiot fakultatywny *)

30

30  

60

E/Zo

5

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

10

Praktyka nauczania matematyki 2 (30 godzin)

 

 

 

 

Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pacownia magisterska

    15 15 Z 1

Razem semestr 4

45

60

15

120

 

30

             

Razem II rok

180

225

45

450

 

 

Fakultety:Analiza numeryczna, Kombinatoryka,Rachunek prawdopodobieństwa II, Równania różniczkowe cząstkowe,Teoria Galois, Teoria liczb, Topologia II

Moduł: Metody obliczeniowe: Metody numeryczne

Moduł: Pogłębione przygotowanie nauczycielskie: Nauczanie matematyki uczniów ze specyficznymi potrzebami, Rozwijanie uczniów uzdolnionych do matematyki

Seminaria: Równania różniczkowe i całkowe, Teoria gier, Wycena instrumentów finansowych, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach

STUDENCI, KTÓRZY NIE UZYSKALI WCZEŚNIEJ UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM, OPRÓCZ POWYŻSZYCH PRZEMDIOTÓW MUSZĄ RÓWNIEŻ ZALICZYĆ DODATKOWO PONIŻSZE:

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 2

Psychologia*)

15

30  

45

E/Zo

3

Pedagogika*)

15

30

 

45

E/Zo

2

Dydaktyka matematyki- II etap edukacyjny

 

30

 

30

Zo

3

Podstawy dydaktyki

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 2

30

120

 

150

 

10

II ROK - SEMESTR 3

Emisja głosu

 

30

 

30

Z

2

Razem semestr 3

 

30

 

30

 

2

 

II ROK - SEMESTR 4

Praktyka nauczania matematyki 1- II etap edukacyjny

 

 

30

30

Zo

2

Razem semestr 4

 

 

30

30

 

2

         

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru