fbpx MF nabór 2017/2018 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

MF nabór 2017/2018

Matematyka finansowa: program studiów magisterskich (2017-2019)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 10:56

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Matematyka Finansowa - 2017 - 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

(sylabusy równiez pod naborem 2016/2017)

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

5

Matematyka ubezpieczeń na życie

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza matematyczna II

30

30

 

60

E/Zo

5

Procesy stochastyczne

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Język angielski (B2+)

 

30

 

30

Zo

2

Wykład wydziałowy- Fizyka

30     30 Zo 2

Ochrona własnosci intelektualnej i prawo autorskie

5     5 Z 1

Razem semestr 1

155

180

 

335

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie *)

 

30

 

30

Z

5

Ubezpieczenia majątkowe

30

30  

60

E/Zo

5

Analiza funkcjonalna I

30 30

 

60

E/Zo

5

Teoria opcji

30

30

 

60

E/Zo

5

Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych

30

30

 

60

E/Zo

5

Moduł: metody obliczeniowe*)

30

  30

60

E/Zo 5

Razem semestr 2

150

150

30

330

 

30

             

Razem I rok

305

330

30

665

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie *)

 

30  

30

Z

7

Teoria optymalizacji*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Razem semestr 3

135

165

 

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie*)

 

30  

30

Zo

7

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

 

 

 

10

Teoria optymalizacji II

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Razem semestr 4

75

90

15

180

 

30

             

Razem II rok

210

255

15

480

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru (sylabusy fakultetów równiez pod naborem 2016/2017)

Fakultety:Matematyka finansowa, Fraktale, chaos i układy dynamiczne, Funkcje analityczne I, Instrumenty finansowe, Metody numeryczne w finansach, Obliczenia instrumentów finansowych, Teoria i zastosowania deterministycznych automatów,

               Elementy teorii gier, Kombinatoryka, Teoria mnogości, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria liczb,  Rachunek prawdopodobieństwa II, Teoria Galois, Topologia II

Moduł: Metody obliczeniowe: Metody numeryczne

Seminaria: Równania różniczkowe i całkowe, Teoria gier, Wycena instrumentów finansowych, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologii