nabór 2016/2017 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Program studiów magisterskich (2016)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 8:52

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Informatyka - 2016 - 2018

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Logika dla informatyków

30

  30

60

E/Zo

6

Zaawansowane języki programowania

30

 

30

60

E/Zo

7

Projekt zespołowy 2

15

 

45

60

Zo/Zo

7

Inteligencja obliczeniowa

30

 

30

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5

 

 

5

Z

1

Jezyk angielski

 

30

 

30

Z

3

Razem semestr 1

110

30

135

275

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie

 

30

 

30

Z

3

Zaawansowane algorytmy

30

  30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*) - sylabusy poniżej

30  

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*) - sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*) - sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

6

Język angielski

 

30  

30

E 3

Razem semestr 2

120

60

120

300

 

30

             

Razem I rok

230

90

255

575

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie - sylabusy poniżej

 

30  

30

Z

3

Obliczalność i złożoność

30

30

 

60

E/Zo

6

Wykład wydziałowy- Matematyka dla informatyków

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*) - sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*) - sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

6

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Razem semestr 3

135

75

90

300

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie - sylabusy poniżej

 

30

 

30

Z

4

Wykład fakultatywny*) - sylabusy poniżej

30

  30

60

E/Zo

6

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pracownia magisterska

    15 15 Z 1

Egzamin magisterski

   

 

 

 

17

Razem semestr 4

45

30

45

120

 

30

             

Razem II rok

180

105

135

420

 

60

*) fakultety zawierające możliwości do wyboru: Algorytmy probabilistyczne, Frontend development, Grafika 3 D, Geometria, grafy, algorytmy, Animacja 3DJVM Internals, Podstawy Informatyki Kwantowej, Technologie NoSQL (l), Testowanie systemów wbudowanych, Wprowadzenie do programowania w logice, Przetwarzanie obrazów cyfrowych i sekwencji wideo w OpenCV II , Wzorce projektowe SS

**) seminaria zawierające możliwości do wyboru:  Algorytmiczna teoria grafów, Grafy, geometria, algorytmy, Nowoczesne metodologie i techniki programowania, Obliczenia rozproszone. Technologie i zastosowania, Praktyczne zastosowania algorytmów