fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Informatyka: program studiów magisterskich niestacjonarnych (2019-2021)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 10:25

STUDIA II STOPNIA (2-letnie zaoczne)

Informatyka ZAO- 2019 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Zaawansowane języki programowania

20

  20

40

E/Zo

7

Inteligencja obliczeniowa

20

 

20

40

E/Zo

6

Projekt zespołowy 2

    20 20 Zo 6

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

7

Ochrona własnosci i prawo autorskie

4

 

 

4

Z

1

Język angielski

 

20

 

20

Z

3

Razem semestr 1

64

20

80

164

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

20

 

20

Z

3

Zaawansowane algorytmy

20

  20

40

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20  

20

40

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

7

Jezyk angielski

 

20

 

20

E

3

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

  20   20 Zo 3

Razem semestr 2

60

60

60

180

 

30

             

Razem I rok

124

80

140

344

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

20  

20

Z

3

Obliczalność i złożoność

20

20

 

40

E/Zo

6

Wykład wydziałowy- matematyka dla Informatyków

20

 

20

40

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

7

Razem semestr 3

80

40

60

180  

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

20

 

20

Z

4

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20   20 40 E/Zo 7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20   20 40 E/Zo 7

Przedmiot humanistyczny*)

6  

 

6

Z

2

Pracownia magisterska

 

 

10

10

Z

1

Przygotowanie egzaminu magisterskiego*)

 

 

 

 

 

5

Praktyka zawodowe (60h)

          4

Razem semestr 4

46

20

30

116

 

30

             

Razem II rok

126

60

90

296

 

60

*) fakultety zawierające możliwości do wyboru: Aplikacje internetoweLogika dla informatykówPakiety matematyczne dla informatykówWzorce projektoweAlgorytmy kombinatoryczneFrontend developmentGrafika 3DProgramowanie funkcyjne

**) seminaria zawierające możliwości do wyboru: Algorytmiczne problemy współczesnej kombinatoryki Aplikacje Webowe i duże zbiory danychObliczenia rozproszone. Technologie i zastosowania, Programowanie Generyczne