fbpx nabór 2017/2018 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2017/2018

Informatyka: program studiów magisterskich niestacjonarnych (2017-2020)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 9:06

STUDIA II STOPNIA (2-letnie zaoczne)

Informatyka ZAO- 2017 - 2019

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Zaawansowane języki programowania

20

  20

40

E/Zo

7

Inteligencja obliczeniowa

20

 

20

40

E/Zo

6

Projekt zespołowy 2

10   30 40 Zo/Zo 7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

6

Ochrona własnosci i prawo autorskie

4

 

 

4

Z

1

Język angielski

 

20

 

20

Z

3

Razem semestr 1

74

20

90

184

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

20

 

20

Z

5

Zaawansowane algorytmy

20

  20

40

E/Zo

8

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20  

20

40

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

7

Jezyk angielski

 

20

 

20

E

3

Razem semestr 2

60

40

60

160

 

30

             

Razem I rok

134

60

150

344

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

20  

20

Z

3

Obliczalność i złożoność

20

20

 

40

E/Zo

6

Wykład wydziałowy- matematyka dla Informatyków

20

 

20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

6

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20

 

20

40

E/Zo

6

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

10 10   20 Zo/Zo 3

Razem semestr 3

90

50

60

200  

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

20

 

20

Z

3

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20   20 40 E/Zo 6

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

20   20 40 E/Zo 6

Przedmiot humanistyczny*)

6  

 

6

Z

1

Pracownia magisterska

 

 

10

10

Z

1

Egzamin magisterski

 

 

 

 

 

13

Razem semestr 4

46

20

30

116

 

30

             

Razem II rok

136

70

90

246

 

60

*) fakultety zawierające możliwości do wyboru: Aplikacje internetoweLogika dla informatykówPakiety matematyczne dla informatykówWzorce projektoweAlgorytmy kombinatoryczneFrontend developmentGrafika 3DProgramowanie funkcyjne

**) seminaria zawierające możliwości do wyboru: Algorytmiczne problemy współczesnej kombinatoryki Aplikacje Webowe i duże zbiory danychObliczenia rozproszone. Technologie i zastosowania, Programowanie Generyczne