fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Program studiów magisterskich (2019-2021)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 12:10

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2019 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Fizyczne podstawy detekcji promieniowania z elementami fizyki fazy skondensowanej

45

45

 

90

E/Zo

6

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych dla fizyki medycznej

30

30

 

60

E/Zo

5

Fizyczne podstawy obrazowania medycznego

45

 

 

45

E

4

Laboratorium fizyczne 2*)

 

 

75

75

Zo

6

Pracownia fizyczna specjalistyczna *)

 

 

45

45

Zo

4

Nowoczesne techniki w badaniach NMR

30     30 E 3

Współczesne techniki radiologiczne

    30 30 Zo 2

Razem semestr 1

150

75

150

375

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Zaawansowane metody numeryczne fizyki medycznej

30

 

30

60

E/Zo

4

Laboratorium fizyki medycznej 2

    30 30 Zo 2

Zastosowanie elektroniki w akwizycji danych *)

15

  30

45

Z/Zo

2

Pracownia zastosowań medycznych fizyki*)

   

60

60

Zo

3

Podstawy zastosowań statystyki w medycynie

30

15

 

45

Z/Zo

2

Dozymetria techniczna i przemysłowa

15

 

 

15

E

1

Wykład monograficzny 1*)

30

15  

45

E/Z 5

Wykład fakultatywny 1 *)

30 30

 

60

E/Z

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Praktyka

      75 Z 4

Razem semestr 2

180

60

150

465

 

30

             

Razem I rok

330

135

300

840

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza i wizualizacja sygnałów

30   30 60 Z/Zo 3

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Prawo atomowe i uregulowania pokrewne oraz systemy zarządzania jakością 

30 15   45 E/Zo 3

Podstawy zastosowań statystyki w medycynie

    45 45 Zo 3

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pracy*) i egzamin magisterski

          11

Razem semestr 3

75

60

105

240

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

5

Konwersatorium języka angielskiego

 

30  

30

Zo

2

Wykład fakultatywny 2*)

30 30

 

60

E/Z

5

Wykład monograficzny 2*)

30

15

 

45

E/Z

5

Seminarium magisterskie*)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pracy i egzamin magisterski

 

   

 

  11

Razem semestr 4

60

105

30

195

 

30

             

Razem II rok

135

165

135

435

 

60