Plany zajęć i programy studiów | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Plany zajęć

wtorek, 19 września 2017 roku, 17:47

Plany zajęć na rok ak. 2017/2018:

Plany zajęć dla kierunków:

  • Bioinformatyka
  • Fizyka
  • Fizyka medyczna
  • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (BJiOR)

dostępne są w załącznikach: