nabór 2021/2022

Program studiów magisterskich z Quantum Information Technology (2021-2023)

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Quantum Information Technology - 2021 - 2023

język wykładowy: angielski

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Quantum computation

30

15  

45

E/Zo

4

Introduction to physics

30 30   60 E/Zo 5

Signatures of non-classicality

30

30

 

60

E/Zo

5

Probability and statistics

30

30

 

60

E/Zo

5

Mathematical methods of quantum information

30

30

 

60

E/Zo

5

Programming

    30 30 Zo 3

Paradoxes of QM

15     15 Zo 2

Language course

  30   30 Zo 2

Razem semestr 1

165

135

30

360

 

31

I ROK - SEMESTR 2

Information theory

30

30  

60

E/Zo

5

Quantum Cryptography

30 30

 

60

E/Zo

5

Optional lecture 1

30

30

 

60

E/Zo

5

Monograph course 1

30

15

 

45

Z/Zo

5

Faculty lecture - mathematics

30     30 Z 2

Professional practice (75h)

      75   5

Language course

  30   30 Zo 2

Razem semestr 2

150

105

0

360

 

29

             

Razem I rok

315

240

30

720

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Quantum dynamics and open systems

30

  30

60

E/Zo

5

Numerical methods

30   30 60 E/Zo 5

Quantum optics

30

 

30

60

E/Zo

5

Laboratory

    30 30 Zo 2

Philosophy of science

15

 

 

15

Zo

2

MA workshop

 

 

30

30

Zo

6

MA seminar

 

30

 

30

Zo

2

Language course

  30   30 Zo 2

Razem semestr 3

105

60

150

315

 

29

II ROK - SEMESTR 4

Physical implementations of QI

15     15 Zo 2

Optional lecture 2

30 30   60 E/Zo 5

Monograph course 2

30

15

 

45

Z/Zo

5

Basic micro- entrepreneurship (commercialisation)

15 15   30 Z/Zo 3

MA workshop

   

30

30

Zo

6

MA seminar

 

30

 

30

Zo

2

Language course

 

30

 

30

E

2

Master thesis and MA exam

          6

Razem semestr 4

90

120

30

240

 

31

             

Razem II rok

195

180

180

555

 

60

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Kwiecień 2021 - 11:09; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Kwiecień 2022 - 08:00; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita